Hvorfor så glad, Sigbjørn?

0

I følge E24 skal finansminister Sigbjørn Johnsen uttrykt at han var GLAD for den siste krisepakka til Hellas. At det går an å bruke ordet «glad» i samme setning som «den siste krisepakka til Hellas» går over min forstand, men jeg noterer det som det offisielle norske sosialdemokratiets standpunkt.

En glad finansminister

Sigbjørn Johnsen er glad for krisepakka

Og for å yte Johnsen full rettferdighet, la oss lese hva mer han har å si:

– I tillegg til nye lån inneholder pakken nedskrivinger og bedre rentebetingelser som reduserer byrden av eksisterende gjeld betydelig. Videre har Hellas forpliktet seg til å stramme ytterligere inn i offentlige budsjetter for å få kontroll med gjeldsutviklingen, sier Johnsen

Overenskomsten skal etter planen hjelpe grekerne med å få redusert statsgjelden fra over 160 prosent til 120,5 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).

Skal det skje, må imidlertid Hellas levere på de omfattende innsparingsplanene landet har forpliktet seg til.

Dette er det springende punktet, tror finansministeren.

Fullstendig slakt av velferdssamfunnet

Og hva er det så Hellas må «levere på» av innsparingsplaner, slik Johnsen er så opptatt av?

På toppen av alle de voldsomme nedskjæringene som allerede er gjennomførst forlanger Troikaen at den greske regjeringa umiddelbart kutter ytterligere 1,5% av BNP på årets budsjett. Når hver femte greker er uten jobb og snart hver annen ungdom er arbeidsløs, vil dette naturligvis redusere antall jobber ytterligere og gjøre lidelsene større.

Minstelønna skal kappes med 22% og med 32% for unge under 25 år.

På toppen av de 150.000 offentlig ansatte som skal miste jobben, forlangte troikaen et kutt på ytterligere 15.000 i 2012. De vil bli «satt i arbeidsreserven» på 60% lønn i et år, og så vil de få sparken!

Troikaen har også krevd at denne nedskjæringspolitikken skrives inn i den greske grunnloven. En bagatell som at dette tidligst kan gjøres i 2013, dersom man skal følge grunnloven, har man ikke tatt så nøye.

Den greske regjeringa forplikter seg til å selge statseiendom i stor skala.

Det er også en hel serie svært detaljerte krav som den greske regjeringa er pålagt å gjennomføre. Hele pakka demonstrerer i hvor stor grad Hellas nå er blitt et fattig protektorat under europeisk finanskapital, en koloni av elendigste sort.

Denne grusomme nedsjæringspolitikken skal Hellas holde på med til minst 2020, og da skal visstnok gjelda være redusert til 120% av BNP, mot 168% i dag. Men det er også et gjeldsnivå det ikke går an å leve med. Sannheten er at en generasjon grekere eller mer er dømt til kollektivt gjeldsfengsel.

Men så får de vel penger da?

For det er vel det som er poenget med ei refinansiering, er det ikke?

Men det får de ikke. Mesteparten av den såkalte krisepakka for Hellas er øremerka for finanskapitalen. Pengene vil ikke være innom Hellas i det hele tatt. Hele denne svindelen har ingenting å gjøre med å redde Hellas, og alt å gjøre med å redde insolvente banker og deres ekstremt rike aksjonærer.

(Jeg skal røpe en hemmelighet, som er så hemmelig at alle finansavisene har omtalt den allerede: Den kommer til å sprekke denne planen også, fordi den er solid forankret i tynn luft.)

Så hvorfor så glad, Sigbjørn?

Grekerne er ikke glade. De er rasende. De ser at de blir flådd. De ser at finanskapitalen tar fra dem framtida. Hellas er nå inne i sitt femte år med synkende BNP. Denne siste pakka vil drive landet enda djupere ned i hengemyra. Derfor er ikke grekerne glade, Sigbjørn. De er ikke bare fratatt framtida, men de er også fratatt retten til å stemme over sin egen finanspolitikk (les: sin egen politikk) i overskuelig framtid. Hellas har ikke lenger noe demokrati.

Når du er glad, Sigbjørn, så tviler jeg ikke på at du har hele toppen i Det norske arbeiderparti med deg, akkurat som deres partikolleger i hele Europa har stilt opp for å sikre voldsomme nedskjæringer av offentlige budsjetter. Men dere stiller dere på samme sida som finanseliten, som høyrepartiene, som rikfolka over hele Europa.

Mange hadde ventet bedre av dere, Sigbjørn, for de tror at Arbeiderpartiet står for solidaritet, velstand og arbeiderklassens interesser. Men når du uttrykker din glede på denne absolutt overbevisende måten over noe som dømmer arbeiderklassen i Hellas til gjeldsfengsel, så viser du jo at Arbeiderpartiet først og fremst er et systemparti. Når festttalene er over, så er det finanskapitalens interesser som rår.

Greit at du sa det så klart, Sigbjørn. En grei klargjøring. Det er ikke alle som skjønner meg når jeg sier det. Du uttrykker det så veldig mye bedre enn meg.

Men et tips: kanskje lurt å legge ferien et annet sted enn til Hellas i år.

Grekerne er ikke så glade som Johnsen

Grekerne klarer ikke å dele Sigbjørn Johnsens glede
Forrige artikkelStoltenberg og Støre for Riksrett?
Neste artikkelStoltenberg og Støre brøt grunnloven!
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).