Et midlertidig avkall på forbruk av de store mediene har motstridende følger: på den ene siden lettelse, på den annen side uro: Uten den daglige dosen av frykt som doseres ut av media, virker den «nye normalen» enda frykteligere. Av Tobias Riegel (Tyskland).
I en artikkel i Scientific American skriver journalistene Jeanne Lenzer og Shannon Brownlee om det de kaller The COVID Science Wars. De mener at den ensrettede vitenskapelige debatten vi har i dag der nesten bare ei side får tilgang til talerstolene, er en trussel mot folkehelsa. Det...
Nylig skrev jusprofessor Hans Petter Graver en artikkel i Morgenbladet. I den artikkelen sto det: «I høst har vi sett fremveksten av en ny styringsform i Norge: Styring gjennom dekret».Hva det betyr utdyper han noen linjer lenger ned: I demokratiet Norge styres vi...
Facebook og CIA vet eksakt hvordan de kan styre følelsene våre ved bruk av små impulsvariasjoner i sosiale medier. I en artikkel på steigan.no stilte psykologen Christopher Lien spørsmålet Er covid-19 en gedigen sosialpsykologisk replikasjon av Stanley Milgrams lydighetsstudier og konformitetsstudiene til Solomon Asch? Det er et...
Den australske parlamentarikeren George Christensen oppfordret Donald Trump til å benåde WikiLeaks-grunnlegger og den australske statsborgeren Julian Assange mens han fremdeles kan, da det ser ut til å være den amerikanske presidentens siste måned i det ovale kontoret. Christensen, som er medlem av...
Norge på tiltalebenken. – Bokanmeldelse. Av Eva Thomassen. «Norges krig mot Syria» av Lars Birkelund  er den første boka i sitt slag om Norges rolle i krigen mot Syria. Boka gir et  bidrag til forståelsen av den norske...
Vi har tidligere vist hvordan britisk etterretning spilte en nøkkelrolle i å skape det nettverket av såkalte «citizen journalists» – «borgerjournalister» – som har vært et viktig ledd for å mobilisere støtte til Storbritannias og Vestens krigføring mot Syria. Middle East Eye skriver:

Løfte til leserne

Av Pål Steigan. Kjære venner! Vi har bare noen få uker tid igjen av det mest vanvittige året noen av oss har opplevd. Koronakrisa og den globale økonomiske kollapsen er det verste som har rammet verden etter annen verdenskrig, og svært...
Helsemyndighetene regner med at coronavaksiner kan gi milde og forbigående bivirkninger. Direktør i Legemiddelverket, Audun Hågå, tror man får milde bivirkninger, men sier at man kan få en litt tøff dagen derpå. Dette skriver avisa Dagbladet. "Tro" er det helt riktige verbet å bruke...
Når du møter en politisk kampanje fra det rødgrønne byrådet i Oslo i form av boards, videoer og holdningskampanjer, er det kanskje ikke byrådet sjøl som taler, men det skandaleomspunne PR-byrået Hill+Knowlton, de som solgte oss krigen i Kuwait og propagandaen for asbest og mye annet.