Av Erni W. Gustafsson. På reise i Syria er det mange og sterke inntrykk som trenger bearbeiding. Det er vanskelig å si hva som er de sterkeste. Er det når tolvårige Mouhammad forteller om femti kamerater som ble sprengt til filler av opprørerne? Eller når fader Tawfiq forteller og viser...
Kina har ligget svært lavt i Syria-konflikten. Beijing har støttet Syria i FN, men det er Russland som har gått inn militært og bidratt sterkt til å redde landet fra jihadistkrigerne. Over 60 land har deltatt i USA-alliansen mot Syria og deres fremste våpen har vært jihadistiske leiesoldater. Blant dem...

EU i Söderhavet

En kuggfråga: I vilket land som inte tillhör EU är invånarna EU-medborgare? Om du inte vet svaret, kan följande vara till hjälp: Longituden för landets huvudort är 161° 27' ost och latituden -22° 16' syd. Paris ligger på 2° 21’ ost och 48° 51' norr.  I det närmaste antipoder.       Rätt svar...
Den muslimske befolkninga i Europa øker i antall, og deres andel av befolkninga vil fortsette å øke, sjøl uten videre innvandring, skriver det amerikanske analyseinstituttet Pew Research Center. Muslimene utgjør i dag 4,9% av Europas befolkning, skriver Pew, og instituttet har forsøkt å beregne hvor stor andelen og antallet...
USA drev en hemmelig påvirkningskampanje for å trekke Norge dypere inn i Afghanistan-krigen, ifølge til nå ukjente WikiLeaks-dokumenter. Dette skriver frilansjournalisten Eirik Vold i Ny Tid. Avsløringene: Konfidensielle dokumenter fra USAs ambassade i Norge viser at USAs diplomater gjennomførte en omfattende påvirkningskampanje overfor norske myndigheter og opinion for å øke norsk...
Professor Terje Tvedt har publisert en grundig og flengende kritikk av Sosialistisk Venstrepartis utvikling fra et parti for fred og frigjøring til et parti for "humanitær krig" og veldedig bistand. Den ble først publisert i Klassekampen og så her på steigan.no. Det som er karakteristisk for artikkelen er at...
Av Terje Alnes. Hvorfor tolererer vi et arbeidsmarked som ikke leverer og som stenger folk ute? Istedenfor å klandre markedet, er det arbeidssøkerne som holdes ansvarlige og som betaler prisen for markedssvikten. Et hovedtrekk ved nyliberalismen er tanken om at markedet skal styre. Helst skal flest mulige områder innrettes etter...

Svart batteri

Av Mads Løkeland. Det blir argumentert for at Noreg må satse på å bli Europas grøne batteri, både som inntektskjelde, og for å stø opp under omlegginga til fornybar energi på kontinentet. For å seia det litt forenkla; så er planen at når det er sterk vind og sol på...
Det kalles den fjerde teknologiske revolusjonen og handler om den raske robotiseringa av produksjon og samfunnsliv som allerede er i gang. Konsulentbyrået McKinsey mener at inntil 800 millioner mennesker, deriblant en tredel av arbeidsstyrken i USA og Tyskland, vil miste jobben innen 2030. Den fulle rapporten ligger her. Rapporten er utarbeidet...
Mens det såkalte kalifatet til IS i Syria og Irak smuldrer fullstendig opp, er det sterke tegn til at terrororganisasjonen styrker seg på Balkan. Hjemvendte jihadister representerer et økende problem i mange land, skriver Balkan Insight, som ved flere tilfeller har vist seg å ha god etterretning om forholdet...