USA drev en hemmelig påvirkningskampanje for å trekke Norge dypere inn i Afghanistan-krigen, ifølge til nå ukjente WikiLeaks-dokumenter. Dette skriver frilansjournalisten Eirik Vold i Ny Tid. Avsløringene: Konfidensielle dokumenter fra USAs ambassade i Norge viser at USAs diplomater gjennomførte en omfattende påvirkningskampanje overfor norske myndigheter og opinion for å øke norsk...
Professor Terje Tvedt har publisert en grundig og flengende kritikk av Sosialistisk Venstrepartis utvikling fra et parti for fred og frigjøring til et parti for "humanitær krig" og veldedig bistand. Den ble først publisert i Klassekampen og så her på steigan.no. Det som er karakteristisk for artikkelen er at...
Av Terje Alnes. Hvorfor tolererer vi et arbeidsmarked som ikke leverer og som stenger folk ute? Istedenfor å klandre markedet, er det arbeidssøkerne som holdes ansvarlige og som betaler prisen for markedssvikten. Et hovedtrekk ved nyliberalismen er tanken om at markedet skal styre. Helst skal flest mulige områder innrettes etter...

Svart batteri

Av Mads Løkeland. Det blir argumentert for at Noreg må satse på å bli Europas grøne batteri, både som inntektskjelde, og for å stø opp under omlegginga til fornybar energi på kontinentet. For å seia det litt forenkla; så er planen at når det er sterk vind og sol på...
Det kalles den fjerde teknologiske revolusjonen og handler om den raske robotiseringa av produksjon og samfunnsliv som allerede er i gang. Konsulentbyrået McKinsey mener at inntil 800 millioner mennesker, deriblant en tredel av arbeidsstyrken i USA og Tyskland, vil miste jobben innen 2030. Den fulle rapporten ligger her. Rapporten er utarbeidet...
Mens det såkalte kalifatet til IS i Syria og Irak smuldrer fullstendig opp, er det sterke tegn til at terrororganisasjonen styrker seg på Balkan. Hjemvendte jihadister representerer et økende problem i mange land, skriver Balkan Insight, som ved flere tilfeller har vist seg å ha god etterretning om forholdet...
Fra den danske avisa Arbejderen: 18,5 procent flere penge til EU på to år Danske skatteydere kan se frem til at skulle aflevere endnu flere penge til EU, der vil lade udgifterne stige med hele 7,6 procent flere penge til næste år. Regningen til danskerne lyder på over 21 milliarder kroner...
Som et ledd i sin strategi med «Ett belte, en vei» (OBOR) har Kina etablert et bredt samarbeid med 16 stater i Øst- og Sentral-Europa. Det er Albania, Bosnia und Herzegovina, Bulgaria, Kroatia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Makedonia, Montenegro, Polen, Romania, Serbia, Slovakia Slovenia og Tsjekkia. Samarbeidet går under navnet...
Den tyske industrien advarer om at den økende etterspørselen etter elektriske biler kan føre til massiv mangel på råvarer i Tyskland. Dette sier Torsten Brandenburg i Det tyske råvareagenturet (Dera) til Welt am Sonntag. Når det gjelder råmaterialene, hovedsakelig metaller, som trengs for å bygge batterier til elektriske biler, er...
305 mennesker skal ha blitt drept da islamistiske terrorister gjennomførte et angrep på Bir al-Abed-moskeen på Sinaihalvøya i Egypt. Angrepet be gjennomført som en militæraksjon der terrorister på pickuper fyrte løs mot dem som var kommet for å be og så da ambulansene kom, skjøt de også mot dem....