Annet

Denne boka har blitt til gjennom mye lesing og gransking av kilder. Men jeg har også hatt en del viktig inspirasjon underveis.

Ved juletider 2009 hadde jeg en lang samtale med Henning Mankell der jeg la fram en del av de oppdagelsene jeg hatt gjort når det gjaldt miljø, energi, økonomi og forholdet mellom Kina og USA.

– Pål, dette må du skrive om, sa Henning. Det er viktig stoff, og mye av det er ukjent for folk.

Hennings sterke engasjement for disse sakene gjorde at jeg fikk en ekstra grunn til å skrive.

Våren 2010 hadde jeg en del intense diskusjoner med en annen god venn, nemlig Halvor Fjermeros. Han utfordret meg på retninga, dokumentasjonen og opplegget for boka. Vi var slett ikke enige om alt, men Halvor ga meg god motstand og inspirasjon.

Våren 2010 ga NFF meg et stipend for å skrive ferdig denne boka som aktuell debattbok. Det har vært et verdifullt økonomisk bidrag og en fin anerkjennelse.

Spartacus forlag og Leopard förlag har vært proffe, engasjerte og de har vært til god hjelp i arbeidet med å forbedre manus.

Rød Ungdom har flere ganger invitert meg til å snakke om temaene i denne boka. Det har vært spesielt inspirerende å oppleve det sterke engasjementet og de utfordrende spørsmåla fra de røde ungdommene.