Steigan.no blir eget selskap – kjøp aksjer og støtt satsinga!

Eierskapet til steigan.no er overført til aksjeselskapet Mot Dag AS. Kampanjen for salg av aksjer i selskapet startet lørdag 29. april med et informasjonsmøte på Litteraturhuset i Oslo. Her møtte det mange entusiastiske støttespillere med et stort engasjement. Det ble signaliserte kjøp av aksjer for nærmere 200 000 kroner.  Andre interessenter har meldt seg tidligere for et beløp opp mot kr 300 000.  Det betyr en svært god start med nærmere en halv million kroner.

Kampanjen for aksjetegning går fram til 30. juni, så det er ennå tid for å bidra!

Fra møtet på Litteraturhuset

Formålet med selskapet

Formålet med selskapet er politisk, ikke kommersielt. Selskapsformen AS er valgt dels for å skaffe nødvendige midler til satsinga, dels for å å gjøre økonomi og organisering tydelig og transparent.

Bredde, design og gjennomslagskraft

Midlene fra aksjekjøpet vil dels gå til investeringer i en oppdatert publiseringsløsning med nytt design og bedre funksjonalitet. I tillegg skal det etableres en kjerneredaksjon som legger grunnlaget for et bredt og profesjonelt formidlet innhold med høy gjennomslagskraft. En viktig del av dette er systemer og rutiner for et utvidet nettverk av nye, spennende skribenter.

Abonnenter og støttespillere

Noen midler må også investeres i en kampanje for å skaffe betalende abonnenter og andre økonomiske støttespillere.  Selv om innholdet på steigan.no skal være gratis for leserne, er det avgjørende skape løpende inntekter.  Vi ser i dag at dette gjøres med hell av andre aktører innen nyhets- og innholdsformidling. Detter er noe steigan.no også kan få til.

Nordisk nøkkelposisjon

Med denne satsinga skal vi skape en nordisk nettavis med en nøkkelposisjon i kampen mot miljøødeleggelse, krig, imperialisme og den globaliserte kapitalismen.

Du kan bidra!

På steigan.no skal de uavhengige, systemkritiske stemmene bli mer synlige.  Vi skal bli lagt merke til og være med å sette dagsorden.

Ønsker du å bidra med et aksjekjøp for noen hundrelapper eller tusenlapper?

Alle monner drar i mediakampen for et bedre, mer rettferdig og bærekraftig samfunn.

 

Meld din interesse her:

 

Hilsen

Pål Steigan – redaktør

Per-Gunnar Skotåm  – styreleder