Aserbajdsjan fortsetter å vinne terreng i krigen mot Armenia

0
Kart over den militære situasjonen fra 18.–24. oktober 2020. Kilde: Southfront.

Til tross for et par våpenhvileavtaler fortsetter krigen mellom Aserbajdsjan og Armenia for full styrke. Kartet over disse linjene viser hvordan Aserbajdsjan har erobret terreng fra 18.–24. oktober 2020. Det viser tydelig hvordan deres styrker har overtatt kontrollen over hele grenseområdet mot Iran. Nå innrømmer også Armenia at dette har skjedd.

Et våpen Aserbajdsjan har hatt suksess med er et gammelt enmotors fly fra sovjettida, Antonov An-2, som de har bygd om til drone. Flyet har stor løftekapasitet og som drone fylles det opp med bensin og sprengstoff og er blitt et farlig preisjonsvåpen.

Offensiv mot Lachin-korridoren

Lachin-korridoren er det landstykket som forbinder sjølve Armenia med Nagorno-Karabakh. Dette er livsnerven til den sjølerklærte republikken Artsakh (Nagorno-Karabakh), og gjennom den får de alle sine forsyninger. Erobrer Aserbajdsjan denne korridoren vil de ha knust Armenias håp om å vinne denne krigen.

I dette kartutsnittet fra Southfront ser man Lachin-korridoren markert midt på kartet.

Tyrkias utstrakte arm mot Bakus olje

Tyrkia har gått tungt inn på Aserbajdsjans side i krigen. Det skyldes dels Tyrkias stor-tyrkiske agenda, men det er også en offensiv for å skaffe seg kontroll over strømmen av olje fra Baku til Europa. Det er Armenias president Armen Sarkissian som sier dette, og det er en troverdig analyse. Aserbajdsjan har en oljeeksport som er omtrent to tredeler av det Norge har, og det å ha en de facto kontroll over denne eksporten vil gjøre Tyrkia til et langt mektigere land..

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har fordømt USA, Russland og Frankrike for å gi militær støtte til Armenia, en nokså uvanlig konstellasjon. Og igjen ser vi at NATO er ute av stand til å opptre som en allianse i en så stor og alvorlig konflikt.

Forrige artikkelVindkraft – skjer det noe interessant på venstresida?
Neste artikkelSeks millioner mennesker har vendt hjem i Syria
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).