– Regjeringa har ikke klart å endre kurs

Bondelederne evaluerer regjeringas landbrukspolitikk til nå: ingen retningsendring og ingen tidfesting av opptrappinga. Av Romy Rohmann. Den 25.august hadde Nationen en samtale med Tor Jacob Solberg, leder for Norsk Bonde- og småbrukarlag og Bjørn Gimming, leder for Bondelaget, temaet var en evaluering av regjeringas landbrukspolitikk nå, midtveis i regjeringsperioden. Det er ikke til å stikke … Fortsett å lese – Regjeringa har ikke klart å endre kurs