Når kommer opptrappingsplanen for bøndenes inntekt? Det haster nå.

Tida går og bønder avvikler drifta og selger melkekvoter. Ikke bare har det vært tørke og flomskader denne våren, men den lovede opptrappingsplanen lar vente på seg. Av Romy Rohmann. Det blei slått fast i Gryttens rapport at medianinntekta til en bonde var 212 000 kroner – dette var klart i god tid før årets jordbruksoppgjør. … Fortsett å lese Når kommer opptrappingsplanen for bøndenes inntekt? Det haster nå.