Forsvarskommisjonen vil prioritere krig foran alt annet

NOU 2023: 14 Forsvarskommisjonen av 2021 foreligger. Regjeringa skriver at Bakgrunnen er Stortingets vedtak i innstillingen til Langtidsplanen for forsvarssektoren (2020 – 2021) der regjeringen ble bedt om å sette ned en forsvarskommisjon «med bred faglig og politisk sammensetning for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge, med sikte på å skape et bredest mulig … Fortsett å lese Forsvarskommisjonen vil prioritere krig foran alt annet