Den norske overvåkingsstaten vokser mer enn alt annet

Budsjettene til Norges tre hemmelige tjenester har økt med 50 prosent på fem år. I 2019 var budsjettene for Forsvarets etterretningstjeneste, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) til sammen 3,2 milliarder kroner. I 2023 har de samme tjenestene fått tildelt 4,8 milliarder kroner over statsbudsjettet, en økning på 50 prosent fra 2019, skrev Bergens … Fortsett å lese Den norske overvåkingsstaten vokser mer enn alt annet