Jordbruksoppgjøret 2023 – fredag kom tallene fra Budsjettnemda

Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) er et statlig organ som har som oppgave å legge fram grunnlagsmaterialet for jordbruksoppgjøret i midten av april hvert år. Medlemmer er partene i jordbruksoppgjøret (faglagene og staten) og nøytrale representanter fra Statistisk sentralbyrå og lederen av BFJ. NIBIO er sekretariat. Av Romy Rohmann. Den 26.april leverer jordbruket sitt krav til … Fortsett å lese Jordbruksoppgjøret 2023 – fredag kom tallene fra Budsjettnemda