Fortellingen om det norske matkornet

Hvordan har vi latt oss lure til å tro at norsk korn ikke egner seg som mat? Er den norske kornbonden tjent med opplysningskontorer som de sjøl må være med å finansiere, som snakker ned og «hindrer» økt andel norsk korn i våre bakervarer. Av Romy Rohmann. Hvert år produserer vi mellom 1,1 – 1,3 … Fortsett å lese Fortellingen om det norske matkornet