Regjeringa ønsker en lov om tvungen isolering, smittekarantene og andre begrensninger av bevegelsesfriheten

Under «pandemien» utstedte regjeringa – helt unødvendig – midlertidige forskriftshjemler om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfriheten. Disse forskriftene utløper 1. juli 2023. Nå ønsker regjeringa å gjøre disse forskriftene til en permanent lov. Dette forslaget er lagt ut på høring med svarfrist 11. april 2023. Regjeringa skriver i høringsnotatet: Under koronapandemien var tiltak … Fortsett å lese Regjeringa ønsker en lov om tvungen isolering, smittekarantene og andre begrensninger av bevegelsesfriheten