Norske kostholdsråd må baseres på kostreist mat produsert på norske ressurser

En revisjon av de nordiske ernæringsanbefalinger (NNR) kommer til sommeren 2023, flere er skeptiske til arbeidet som gjøres. Både Norsk Bonde og Småbrukarlag og Bondelaget kommer med kritiske bemerkninger. Av Romy Rohmann. De nordiske ernæringsanbefalingene (NNR) utgjør grunnlaget for nasjonale kostråd i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de baltiske landene. Regjeringa skriver på … Fortsett å lese Norske kostholdsråd må baseres på kostreist mat produsert på norske ressurser