Det foregår en kamp om utmarka i Norge

Dersom vi skal nå ei sjølforsyning på 50 prosent, som regjeringa har gått ut med i Hurdalserklæringa, trenger den norske bonden å ta alle tilgjengelige arealer i bruk. Av Romy Rohmann. Med kun 3% prosent av Norges areal som er dyrkbar jord, men med 45% som er nyttbart som beiteareal sier det seg sjøl at … Fortsett å lese Det foregår en kamp om utmarka i Norge