Når ble korrupsjon og krig «våre demokratiske verdier», Støre?

Vi bidrar for å støtte ukrainernes kamp for frihet. De kjemper for sitt land, men også for våre demokratiske verdier, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Av Eva Thomassen. Du stjeler penger fra fellesskapet. Norske pensjonister, sosialstønadsmottakere og lønnsmottakere skal finansiere sosialstøtte, pensjoner og lønninger til ukrainere opplyser Støre.  Støre har overhodet ingen garanti for hvor … Fortsett å lese Når ble korrupsjon og krig «våre demokratiske verdier», Støre?