Krisetid og manglende gode beredskapsplaner

Hvordan kan vi møte de utfordringene vi står overfor? En mulighet er å etablere individuelle og lokale sjølbergingssystemer og styrke fellesskapsnettverk. Av Romy Rohmann. (Fra Global Freedom movement.) Vi står oppi ei tid preget av mange kriser, og den største og grunnleggende er det økonomiske krisa. De andre krisene vi opplever er nært knytta sammen … Fortsett å lese Krisetid og manglende gode beredskapsplaner