EU vil løse matkrisa ved å tillate mer bruk at genmodifisering

Av Romy Rohmann. EU-kommisjonen arbeider nå med sin konsekvensutredning av GMO-regelverket knyttet til enkelte typer genmodifiserte planter. De inviterer til en åpen høring med svarfrist 22. juli. ECVC ( European Coordination of Via Campesina ), som Norsk Bonde og Småbrukarlag er en del av, boikotter denne høringa. De begrunner det med at kommisjonen ikke gir de som … Fortsett å lese EU vil løse matkrisa ved å tillate mer bruk at genmodifisering