Kostbare allianser

Av George Chabert, Trondheim. Forleden dag kunne vi lese i Aftenposten: «Hva har denne uken vist? Trygghet ligger i felleskap med nære allierte.» Historien viser oss nøyaktig det motsatte: Forakt og lidelse er prisen små nasjoner må betale for sine allianser med stormakter. I 1939 så engelskmennene fordelene av å provosere Tyskland til å angripe … Fortsett å lese Kostbare allianser