Hjem Søk

odd handegård - søkeresultater

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du prøve igjen med et nytt søk.

Magasinene tappes – Norge økte krafteksporten med 25 prosent siste uke

Også forrige uke fortsatte norske kraftselskaper sin nettoeksport av strøm ut av landet, viser ferske tall fra NVE. Det er ABC Nyheter som skriver...

Dagsnytt 18 om strømpriser – et skybrudd av forvrengninger

Av Odd Handegård. Dagsnytt 18 25. juli 2018 overgikk det meste av det media har prestert av tåketale om norsk energipolitikk og strømpriser de siste...

Vindkraftsvindelen fortsetter

Av Odd Handegård. Hydro er på offensiven om dagen. Nå skal ikke bedriften bare bidra til vindkraftutbygging i Norge – Hydro er faktisk også i...

Klassekampen på villspor i energipolitikken

Av Odd Handegård. Klassekampen har mange gode spaltister som produserer mye interessant og lærerikt lesestoff. Men den offisielle politiske linja i bladet – som på...

Teknokratenes regime

Av Terje Alnes. I postdemokratiet forvitrer de demokratiske institusjonene og det demokratiske underskuddet når nye høyder. Det utvikles et teknokratisk regime som stiller de folkevalgte...

Økte strømpriser bare en liten begynnelse

Av Odd Handegård. Strømprisen til norske forbrukere består av flere deler, bl.a. strømavgift, nettavgift og strømpris i kWh m.m. Etter at Nei-til-avgiftspartiet FrP kom til...

Energi-strategien som lurer alle?

Av Odd Handegård. Mange har sikkert undret seg over at tyske banker og pensjonsfond i økende grad overtar planlagt, men konkursutsatt norsk vindkraft (og småkraft),...

Det brune skiftet – om å misforstå norsk energipolitikk

Av Odd Handegård. Klassekampen har 20. oktober 2017 en leder om norsk energipolitikk der venstresidas misforståelser slår ut i full blomst. KKs redaktør er bekymret...

Norge trenger ikke vindkraft

Av Odd Handegård. Det viktigste argumentet mot vindkraft i Norge, i tillegg til ønsket om å verne norsk natur, er at vi ikke trenger denne...

Venstresidas illusjoner i klima- og energipolitikken

Av Odd Handegård. Høyre og Frp har lagt ønsket om en omfattende, utvidet privatisering av norsk vannkraft midlertidig på vent. Situasjonen i dag er derfor...