Netanyahu desperado

Hva er den aller største konspirasjonsteorien gjennom tidene?

At alle ikke-jøder går med en hemmelig drøm om å drepe dem alle som en. Den frykten innpodes i barna fra de er små, og brukes igjen og igjen i så mange sammenhenger. Hver fredag ligger israelske soldater, jødiske, på sandbanker og skyter barn, kvinner og menn som er innestengt i konsentrasjonsleiren Gaza, og gjerne midt i uka også, for å få litt variasjon fra bombingen av nabolandene,en får inntrykk av at det er som en slags nasjonalsport.

Men nå driver statsministerkandidat Netanyahu propagandakampanje og påstår at «araberne» vil drepe dem alle. Det er altså statsborgere i landet han er statsminister for han sikter til.

Klikk på bildet for å lese artikkelen i den israelske avisen Haaretz.

FN: Syrias ambassadør Jaafari om Sikkerhetsrådets likegyldighet overfor forbrytelser fra USA-koalisjonen

Den syriske FN-ambassadøren Dr. Bashar Jaafari leverte en av sine sterke uttalelser under det 8535.møtet i FNs sikkerhetsråd den 28. mai 2019. Han fremhevet hykleriet og løgnene til den vestlige «P3» – USA, Storbritannia og Frankrike, og oppfordret Sikkerhetsrådet til å utføre sine oppgaver i henhold til FNs charter, internasjonal lov og Sikkerhetsrådets egne vedtak.

Takk, herr President,

Tillat meg først å ønske velkommen min kjære venn, Russlands utenriksminister til dette møtet, og takke ham for de verdifulle forklaringene han nettopp har lagt fram.

Herr President,

Det engelske ordtaket sier, og jeg siterer:
Words may lie, but actions will always tell the truth”
«Ord kan lyve, men handlinger vil alltid fortelle sannheten«,
og sannheten som ikke lenger er skjult for noen, er at det syriske folks lidelser er forårsaket av forbrytelsene til de mange navngitte terroristorganisasjonene, og med forskjellige lojaliteter, og de utenlandske terroristkrigerne i sine ranker, i tillegg til de direkte aggresjonsforbrytelsene, krigsforbrytelsene og forbrytelser mot menneskeheten begått av US-koalisjonen og dens verktøy, og dens proxy-militser, samtidig med barbarisk økonomisk terror.

Og sannheten som ikke lenger er usynlig for noen, er at det humanitære aspektet har blitt brukt fra begynnelsen av sikkerhetsrådets medlemslands regjeringer, både i dette rådet og utenfor dette rådet, som et redskap for å ramme mitt land, i forsøk på å sverte innsatsen til den syriske statens institusjoner, og å forvrenge oppfatningen av dem og egge den offentlige mening mot dem.

Hvordan kan noen tro på , at de på denne måten, det som regjeringene i disse landene hevder i sine hånlige uttalelser stammer fra bekymring for det syriske folkets sikkerhet?

Hvor lenge skal rådet deres forbli ute av stand til å ivareta prinsippene i Folkeretten og Charteret og tvinge disse aggressive statene til å slutte, og holdes ansvarlige for sin aggressive fremferd mot mitt land?

Noen kolleger pekte på situasjonen i Idlib. I min uttalelse til deg den 17. i denne måneden forklarte jeg realiteten situasjon der under kontroll av terroristorganisasjonen Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) .

Forresten er HTS (Al-Sham Liberation Organization) Nusra Front, og Nusra Front er al-Qaida i Levanten, og al-Qaida i Levanten stammer fra al Qaida-organisasjonen i Irak og al Qaida-organisasjonen i Irak kom fra al-Qaida i Afghanistan, noe som betyr at vi alle snakker om noe som heter al-Qaida, uansett hvor mange navn de tar, alle er terroristenheter, slik deres ærede rådet anser det

Så i min uttalelse datert 17. mai forklarte jeg virkeligheten i situasjonen der, under kontroll av HTS-terrororganisasjonen og dens tilknyttede enheter over store områder av Idlib, dens terrorangrep på de trygge områdene rundt og sentrene til syriske og russiske styrker, som min kollega, utenriksminister i Russland, har trofast dokumentert.

Jeg venter fortsatt på svarene deres på spørsmålene jeg stilte til dere, spesielt når det gjelder hvordan ville dere vil te dere dersom dere møter lignende forhold med terroristorganisasjoner som styrer en av byene deres og bruker den som en base for å ramme andre byer og underminere sikkerheten og stabiliteten.

Vi har ett spørsmål, Belgias ambassadør, på vegne av den humanitære pennbæreren, stilte fem spørsmål, vi har ett spørsmål, som jeg stilte akkurat nå. Dette er det viktige spørsmålet.

Når vil dere innse, mine herrer, at den retten vi utøver, er den samme rettigheten dere har utøvd for å håndtere terrorangrepene på Bataclan-teatret, Charlie Hebdo-avisen i Paris og terrorhandlinger i Nice, London, Boston, Brussel og andre steder?

Terroristene dere opplevde i deres land var naturligvis ikke utstyrt med tyrkiske rakettbraketter og -tanks, tungt militært utstyr, avanserte amerikanske kommunikasjonsteknologier eller et media som opererer som leiesoldater for å fremme dem, inkludert amerikanske Bilal Abdul-Kareem, korrespondent for terroristorganisasjon Nusra Front, for Britiske Sky News og amerikanske CNN, heller ikke med vestlige eksperter på kjemiske våpen, slik det er tilfelle med terrorister som holder på de sivile i Idlib.

Møtet som ble organisert for to dager siden av den tyrkiske etterretningstjenesten, og som inkluderte representanter for Nusra Fronten og organisasjonene til Izzat-hæren, Ahrar al-Sham, Soquour Al-Sham og Jaysh Al-Ahrar, tilbakeviser all den propagandaen som har funnet sted de siste årene om den såkalte moderate syriske opposisjonen. Det demonstrerer også helt tydelig støtten og sponsingen disse myndighetene har besørget til disse væpnede terrororganisasjonene.

For å bekrefte ordene med et bilde, er dette bildet av lederne til terroristorganisasjonene som møttes i Idlib for to dager siden i regi av den tyrkiske etterretningstjenesten. Møtet ledes av lederen av Nusra Fronten, terroristen Al-Jolani, sammen med andre terroristorganisasjoner sponset av den tyrkiske regjeringen og land i dette rådet.

Jaafari: «Dette bildet av de «moderate duene»s møte idlib.»

Det som er viktig er at noen av de på bildet, sittende med Nusra Front, som kontrollerer 99% av Idlib, noen av disse deltok i Astana (møter), noen av dem er forpliktet, de er forpliktet til å ikke kjempe sammen med Nusra Front mot den syriske staten og dets allierte, og de er også forpliktet til å respektere forståelsen av Astanaavtalen, inkludert etableringen av et nedtrappingsområde.

Herr President,

Hvor lenge vil rådet Deres ignorere lidelsene til titusenvis av syriske sivile fra områdene der det befinner seg ulovlige utenlandske styrker og dets proxymilitser?
Å ignorere disse menneskenes lidelser viser igjen mengden av løgner og hykleriet til enkelte hva gjelder å håndtere humanitære saker, og la meg raskt påpeke aspektene av denne lidelsen:

For det første USAs og dens proxymilits terroristorganisasjon Maghaweer Al-Thawra som fortsetter forfølgelsen å holde tusenvis av sivile fanget i Rukban-leiren i den okkuperte regionen Al-Tanf, og forhindrer dem i å reise tilbake til sine hjemområder og nekte å avvikle leiren.

Vi oppfordrer Sikkerhetsrådet til å pålegge USA å slutte å hindre de felles syrisk-russiske anstrengelsene for å få slutt på lidelsene til de som bor i leiren, som hittil har gjort det mulig for mer enn 12.000 mennesker å forlate den.

Her ønsker jeg at det registreres en reservasjon mot hva fru Ursula sa i sin uttalelse da hun oppfordret de syriske myndighetene til å tillate en tredje konvoi å entre al-Rukbaleiren i Al-Tanf. Dette gir inntrykk av at de som hindrer humanitære konvoier å komme inn i Al-Tanf, er den syriske regjeringen. Formuleringen din gir dette inntrykket.
Jeg ønsker å korrigere denne informasjonen for deg: OCHA vet og du vet og FNs generalsekretær vet og hele verden vet og dette rådet vet at den syriske regjeringen gikk med på den første konvoien mens de amerikanske okkupasjonsmyndighetene nektet i 40 dager å tillatte den første konvoien i å komme inn.

Du vet og OCHA vet og generalsekretæren vet og dette rådet vet at den syriske regjeringen godkjente den andre konvoien mens USA, okkupasjonsmakten, nektet å tillate den i fire måneder.

Og du vet det, og alle vet det, og OCHA vet det, og generalsekretæren vet det, at i henhold til Genèvekonvensjonene fra 1949 er okkupasjonsmakten ansvarlig for beskyttelse av sivile. USAs okkupasjonsmakt i Al-Tanf-regionen, under Genèvekonvensjonene, er ansvarlig for å gi mat, medisin og humanitær hjelp til de som er under okkupasjonen. Vennligst korriger meg hvis jeg tar feil.

For det fjerde, hva gjør amerikanske styrkene over en del av mitt land? Hva er OCHAs stilling eller stillingen til dette rådet til dette? Hva gjør amerikanerne over en del av mitt land?

For det andre er situasjonen i al-Hol-leiren nordøst i landet ikke mindre dårlig enn i al-Rukban-leiren. Leiren er under kontroll av en amerikansk proxy-milits som kaller seg SDF – Syriske Demokratiske Styrker. En milits som vokste opp i skyggen av den amerikanske koalisjonen som lot medlemmer av terrororganisasjonen ISIS slutte seg til sine ranker. Den har begått, med full støtte fra den amerikanske koalisjonen, mange massakrer, drevet undertrykkelse av, fengsling av og tortur mot syrerne som krever sine rettigheter og tilbakeføring av syriske statlige institusjoner til å utøve sin oppgaver i de områdene der de befinner seg.

Her kan vi ikke unnlate å påpeke hva USA og SDF-gjengene driver med, stjeler olje og smugler kulturgjenstander og syriske nasjonalressurser, smugler dem ut og forsøker å kvele den syriske økonomien og skape en krise som rammer syrere i deres daglige liv.

For det tredje må vi sette en stopper for lidelsene til vårt folk i de områdene hvor styrkene fra det invaderende tyrkiske regimet blir ulovlig utplassert. I denne sammenhengen oppfordrer vi Sikkerhetsrådet til å handle besluttsomt og umiddelbart for å stoppe fremferden til det tyrkiske regimet som har som formål å endre identiteten og den demografiske karakteren til disse syriske regionene og hindre at det erdoganske regimet forstyrrer den syriske enheten og den territoriale integriteten til den syriske arabiske republikken. Og gjøre slutt på hans illusjoner om gjenoppstandelsen av det ottomanske sultanatets epoke, som har forsvunnet, uten retur.

Jeg sier dette heller enn å høre min kjære kollega, den britiske ambassadøren takke de tyrkiske myndighetene for deres humanitære hjelp i Idlib.
Den syriske arabiske republikken bekrefter at tilstedeværelsen av utenlandske militære styrker på sitt territorium uten samtykke er aggresjon og okkupasjon og vil bli behandlet på dette grunnlag.

Vår visjon er klar, vi vil ikke spare på noe i anstrengelsene for å befri vårt folk i Idlib fra kontrollen til terrororganisasjonene, som tar dem som menneskelige skjold, samt å sette en stopper for de gjentagende angrepene fra disse terroristorganisasjonene på uskyldige sivile i de omkringliggende landsbyene og byene.

Vi oppfordrer alle berørte stater til å trekke sine tilbake sine borgere fra de utenlandske terroristkrigerne, som anslås å utgjøre titusener, fra mitt land umiddelbart, for å svare for sine forbrytelser og for å sikre at de ikke blir gjentatt, fremfor for å resirkulere disse terroristene til å fortsette sin terrorisme i andre land, som for eksempel Afrika og andre steder.

I denne sammenhengen ønsker jeg å spørre representanter fra vestlige land i dette rådet: hvordan kan medlemmer av terroristorganisasjoner og utenlandske terroristkrigere forflytte seg til Libya, Afghanistan, Sentral-Asia og Nigers grense til Algerie og andre land uten å støtte og beskytte fra innflytelsesrike regjeringer?

Vi har gjentatte ganger advart mot disse landenes forsøk på å investere i terrorisme for å underminere sikkerheten og stabiliteten til enkelte land for å tjene sine politiske agendaer.

Vårt andre spørsmål er: Har FN-sekretariatet, som har et samarbeidsforhold med 38 internasjonale organisasjoner og institusjoner som er involvert i å motvirke terrorisme, mislykkes i å identifisere de regjeringer som støtter terrorisme som har målrettet rammet mitt land i åtte år? Som om dette var en veldig kompleks filosofisk sak, lik det å finne ut hvilket kjønn engler har.

Vi er fast bestemt på å frigjøre alle deler av vårt nasjonale territorium fra enhver ulovlig tilstedeværelse av utenlandske styrker. Dette er en lovlig suverenitetsrett i samsvar med Folkerettens prinsipper, charterets bestemmelser og resolusjonene i dette rådet og i samsvar med Astana-avtalene som alle har bekreftet den syriske arabiske republikkens suverenitet, enhet og territoriale integritet .

Herr President,

Mitt lands delegasjon gjentar kravet om at OCHA må oppfylle sitt ansvar og å få FN i bildet av det syriske folkets humanitære og levende lidelser, som er et resultat av de unilaterale økonomiske tiltakene som USA, Den europeiske union og andre land har tvunget på mitt land, Syria, som har en negativ innvirkning på områder av livet for alle sivile borgeres, inkludert medisinske tråder som brukes i operasjoner. De hindrer det syriske helsedepartementet fra å skaffe medisinske tråder som brukes i kirurgiske operasjoner.


Å ignorere denne formen for økonomisk terrorisme som utfyller terrorismen til terrororganisasjoner og deres sponsorer, er uakseptabel og bør ikke fortsette.

Vi oppfordrer igjen OCHA å avstå fra å inkludere grunnløse påstander produsert og fremmet av fiendtlige elementer på FN-kontoret på FN-kontoret i tyrkiske Gaziantep og på OCHA-hovedkvarteret (HQ) for å oppfylle agendaen for USA og dens allierte i sine rapporter.

For å konkludere, herr President,
Noen medlemmer av dette rådet, nemlig USA, Storbritannia og Frankrike, fortsetter å engasjere seg i svik og bedrageri for å implementere politikken til sine regjeringer for å dominere verden og bringe den tilbake til koloni-, mandat- og formynderepoken.


Disse landene fortsetter å utnytte rådets plattform for å beskytte terrorister og hindre fremgangen til den syriske hæren i møte med terroristorganisasjonene som støttes av disse landene, herunder å be White Helmets-terrorister, Nusrafrontens desinformasjons- propaganda-arm om å fabrikere påstått bruk av giftige kjemikalier igjen, og anklage den syriske regjeringen for å ha ansvaret, noe som ikke er merkelig for de to landene som produserte løgnen om masseødeleggelsesvåpen i Irak, og som ligner på det som skjedde da den syriske hæren skred frem i Øst-Ghouta, Aleppo og andre steder, ser vi utstedelsen av uttalelser fra overordnede tjenestemenn fra de landene jeg har henvist til, og deres ambassadører i dette rådet advarer og truer med bruk av kjemiske våpen, som om disse tjenestemenn og disse ambassadørene sier til væpnede terroristgrupper i Idlib at den eneste måten å redde deg er at kjemiske våpen brukes. Så, fortsett og bruk giftige kjemikalier mot sivile i Idlib.


Så jobb på med å fabrikere bevis og bringe inn falske vitner, som vanlig, og manipuler åstedsscenen som du gjorde før, og da vil vi være klare med våre medier og politiske evner til å anklage den syriske regjeringen og gripe inn for å redde deg.

Dette er det som har skjedd før, og dette bør forhindres i å skje igjen i nåtiden og i fremtiden.

Takk herr President.

Video med engelsk teksting:

Ungdomspartier fremmer bordeller, men hva med driften?

Med jevne mellomrom dukker det opp forslag om å opprette bordeller i Norge for å få «ordnede forhold» rundt prostitusjon. Selv om flere av de politiske partiene ønsker å fjerne, eller i alle fall er imot sexkjøploven, er ungdomspartiene frempå med slike utspill som vi nå har sett fra FpU i dette leserinnlegget. Også Unge Høyre og Unge Venstre har kommet med slike utspill.

Tonning Riise er visst ekstra glad i å ta for seg av berusede ungpiker på fest, og det var utarbeidet sikkerhetsrutiner for å «passe på» når han var på ungdomsfester. Han vil også ha rett til å kjøpe sex om han vil.
Denne gangen er det FpU som er frampå.

En kan undres om de i det hele tatt har tatt seg bryet med å undersøke forholdene der det finnes legale bordeller. Hadde de gjort det hadde vi neppe hørt mer fra dem, forholdene er avskyelige, umenneskelige, og helt inkompatible med medmenneskelighet og verdighet. Argumentene disse pro-prostitusjonsaktivistene fremmer faller til steingrunn når en undersøker virkeligheten.
Mer vold, mer ekstreme krav til «tjenester» kundene kan kreve, mer menneskehandel, konsekvensene er godt beskrevet i en rekke fora i en årrekke.

Her tas opp en rekke problemstillinger som bør avklares av ungdomspartiene som ivrer slik for «ordnede forhold»:

Hvem skal godkjenne og drifte?
«Skal stat/kommune NGOer (ikke-statlige organisasjoner) faktisk drive bordeller, eller skal staten/kommunen opprette en etat for godkjenning av tilrettelagt virksomhet for sexsalg?
Hva består godkjenningen av? Skjenkeregler, bygningsforskrifter, eller at etablissementet ikke sprer sykdommer?

Hva skal gi grunnlag for å gi konsesjon?
Hva skal til for å miste den?

Sykdommer, skader og smittevern
Hvem har erstatningsansvar ved eventuell smittespredning, er det bordellet, staten, bydelsoverlegen, kunden eller den prostituerte selv?
Hvordan skal HMS-regler for beskyttelse av øyne, slimhinner og hud mot andres kroppsvæsker overholdes? Skal det utarbeides eget verneutstyr, eller skal vanlig sykehusutstyr benyttes?

Trygghet og arbeidsmiljø
Hva slags garantier skal prostituerte og kunder ha for trygghet både som kunde og selger?
Skal man ha dørvakter, ordensvakter?
Hva skal disse gjøre ved voldssituasjoner med være seg med kunder, prostituerte eller begge deler?
Hva slags garanti for hygiene skal et slikt anlegg tilby? Som hotell, badeanlegg eller campingplass, eller enda verre som gjeldende standard på asylmottak, eller på sykehjem?

Jus, skatt og rettigheter
Betyr dette forslaget at prostitusjon utenfor bordell skal gjøres ulovlig?
Skal bordellet, den prostituerte og/eller kunden beskattes av staten?
Skal kjøp av sex dersom dette nødvendigvis må bli lovlig også bli en rettighet?
Kan man se for seg at samfunnet vil måtte følge kunder til bordell ved hjelp av helsepersonell? Problemstillingen er relevant dersom sex kun skal kunne selges fra bordell og ikke på annen måte. Målsetningen i forslaget er jo uttrykkelig å få prostitusjon vekk fra gata og inn på bordell.
Skal det være noen regler for prissetting?
Hva skjer ved tvistemål der kunde mener seg ikke å ha fått avtalt tjeneste?
Skal bordeller kunne tjene penger som hoteller, eller ha regler mot å ta overskudd som skoler og sykehjem?
Hvordan tilpasse yrkets gjennomføring sett opp mot regelverk mot seksuell trakassering i arbeidslivet?

Når har kjøper eller prostituert krav på eventuelle erstatninger som følge av sykdommer, skader eller slitasje ved virksomheten?
Her kan man gjerne utdype med en oversikt over hvilke belastninger som kan resultere i krav om yrkesskadeerstatning og hvilke type belastninger som må regnes som typiske for yrket og derfor uten å gi den type rettigheter i folketrygden?


Beliggenhet
Dersom man ønske dette hvor mener man bordeller bør reguleres til å befinne seg? Sentrum? Innenfor skjenkeringen? I boligområder? Skal det være regler for avstand til skoler, barnehager og religiøse bygg? Regler for åpningstider?

Vilkår for ansettelse og lønn
Hvordan skal prostitusjon kunne bedrives under dagens lovregulering av arbeidslivet? Hvem skal lede arbeidet med å utarbeide HMS-regler, allmenngjøring av lønn, tariff, rett til fast ansettelse dersom man ikke er vikar og tilpasse yrket til arbeidsmiljøloven.
Skal prostituerte være ansatte, eller leietagere i bordellene?
Skal prostitusjon være å anse som arbeid? Hvordan harmonerer man da dette mot regelen om at alle som melder seg arbeidsledige og mottar støtte er forpliktet til å si ja til arbeid de kan tilbys?
Hvis unntak hvorfor skal denne typen arbeid omfattes av unntak?
Skal prostituerte kunne sykemeldes ved sykdom? Hvordan skal systemet med medarbeidersamtaler og oppfølging fra arbeidsgiver i sykemeldingsperiode følges? Hvem skal være arbeidsgiver? Her er det greit med en tittel på stilling.
Hva er poenget med å regulere noe man mener er legitim næringsvirksomhet? Og hvorfor mener man det trengs ExitProgrammer til noe man mener er vanlig arbeid?

Likestillings- og diskrimineringsloven
Skal prostituerte straffes om de avviser å betjene noen på bakgrunn av hygiene, hudsykdommer, vekt, alder, funksjonsnivå, eller annet? I så fall, skal påtalemyndighetene stå for dette? Skal kjøpere kunnen kreve bestemt kjønn, alder, utseende, rase, funksjonsnivå o.l på den prostituerte. I så fall, hvordan skal slikt avvik fra likestillings- og diskrimineringsloven formuleres?

Forsikring og organisering
Skal forsikringselskap plikte å tegne yrkes- , skade, syke- ufør- og pensjonsforsikring for prostituerte om disse skal være selvstendig næringsdrivende?
Hvilke fagforbund skal de prostituerte høre til?

Markedsføring
Skal det være tillatt å reklamere for bordeller og tjenestene de tilbyr i alle medier, herunder TV? Om ikke, hvorfor ikke om dette lovlig næring?

Hvem skal betjene sexkjøperne?
Flere og flere generasjoner av disse unge «liberale» finner veien inn på Storting og i regjeringer. Selv er de nok temmelig sikre på at de aldri vil måtte stille sine kroppsåpninger til rådighet noen titalls ganger i døgnet, så det er åpenbart ukomplisert å lansere slike forslag. For fattige kvinner fra Øst-Europe, Afrika og Asia som setter helse og liv på spill i Europas bordeller er det hverken pensjonspoeng, forfremmelser eller velferdsgoder å få.

1981: Det tok mange år å få loven som kriminaliserer kjøperne, de som driver markedet for prostitusjon. Evalueringen viser at det har hjulpet. Etterspørselen har sunket. Å legalisere stimulerer fler til å bli kjøpere og øker etterspørselen. Å få nok kvinner til å stille «frivillig» er umulig, så med legalisering øker også menneskehandel, vold og trusler. Se til Tyskland og andre som har drevet dette eksperimentet og som nå leter etter en vei ut av det.

Dette innlegget er skrevet med inspirasjon og med sitater fra et meget interessant notat som ble publisert på Facebook i forbindelse med Unge Høyres utspill om samme tema for noe år siden.

Vår lille verden

Det er svært lite av det som skjer i verden vi får vite om gjennom norske og vestlige medier. Å tro at en har oversikten over hva som skjer ved å belage seg på informasjon fra Dagsrevyen, TV2-nyhetene, CNN, BBC og avisene er som å kikke inn i et akvarium med et svært begrenset antall arter og tro at en kjenner havet.
En kan få inntrykk av at noen saker er bredt dekket, men det er ikke sant. Det er et smalt utvalg, og det er en ensidig perspektiv. Et eksempel er krigen mot Syria.

Jeg vet ikke hvor mange mennesker jeg har møtt som tror Syria er en konflikt, ikke et land, eller som tror at hele landet ligger i ruiner og at det knapt er noen mennesker i igjen der.
Pressen har holdt syrere usynlige siden 2011, har aldri snakket med folkevalgte myndigheter, har kun presentert krigsherrenes perspektiver og løyet om at det er en borgerkrig som rammet landet. Ennå har «faktabokser» det som påstand.
Løgnene i pressen var grunnen til at jeg reiste til Syria i 2017 og tilbake igjen i fjor. Jeg visste jo at de løy, men jeg ville bringe tilbake mine egne øyenvitneskildringer, bilder og intervjuer.

Det skjer mye i verden, store kongresser vi aldri får vite om, demonstrasjoner, ekte folkeopprør som i Frankrike blir dysset ned, mens falske «fargerevolusjoner» blir dekket som om de var ekte. På steigan.no dekkes disse på en helt annen måte enn i massemediene.
Jeg håper flere nordmenn begynner å lese steigan.no, der er det virkelig mange saker som tar for seg ting de store mediene aldri skriver om, men også perspektiver de ikke gir spalteplass. Du hadde ikke visst om at det har vært enorme demonstrasjoner i Jemen om du ikke leste steigan.no.

En del av kjempedemonstrasjonen i Sana’a. Foto: Krar Al-Moayed

I tillegg – les utenlandske, ikke-vestlige medier, uavhengige nettaviser, blogger og kanaler. Det skjer så mye positivt i Syria, og landet står skulder til skulder med Palestina og Jemen. Men slikt får vi ikke vite om i norske massemedier.

Stor konferanse i Damaskus

«Yemeni Day of Steadfastness«

Jemens ambassade i Syria organiserte denne uken et stort arrangement for å markere «Yemeni Day of Steadfastness» «Jemens standhaftighetsdag» i samarbeid med flere partier, organisasjoner og syriske og palestinske føderasjoner.

Ambassadørene for en rekke land, representanter for de palestinske fraksjonene, studenter fra flere arabiske land og medier, menneskerettighetsaktivister og sosiale personligheter deltok.
Arrangementet ble innledet ved å hedre ofrene og deres sjel og med fremføring av nasjonalsangene til Jemen, Syria og Palestina.

Jemens ambassadør Nayef Al-Gans undertreket at selv om deler av landet er okkupert er ikke det jemenittiske folket beseiret eller kampen avsluttet. «Så lenge det er folk som står imot invasjonen og forsvarer landet sitt og folket, vil angriperne bare lide enda mer nederlag og tap.» sa han.

Jeg kan ikke se at norsk presse har sitert noen myndighetspersoner eller vanlige sivile fra Jemen, akkurat som de ikke vier noen plass til folkevalgte venezuelanske representanter, eller syriske folkevalgte representanter.

Det er derfor den uavhengige journalistikken er så viktig. Og den teller, det viser den enorme innsatsen for å sensurere oss. De som til nå har hatt stålkontroll på hva vi skal ha lov til å vite taper. Det ble bekreftet da det glapp ut av munnen på tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland «Vi er i ferd med å miste kontroll over hva folk blir fortalt.» Hun savner de «gode gamle dager» da alle kunne marsjere i takt.

Oslopolitiet henla 55.448 saker i 2018, men vil etterforske dine indre følelser.

Politiet henla 55.448 saker bare i Oslo i fjor. I 3337 av sakene var den mistenkte gjerningspersonen kjent, men politiet henla sakene på grunn av manglende kapasitet. 337 voldssaker, 437 narkotikasaker, 13 sedelighetssaker – alle med kjent gjerningsperson – er blant de 3337 sakene som er henlagt på grunn av kapasitetsproblemer.

Budskapet kan ikke sies tydeligere: «Kjør i vei, forbrytelser er vi ikke så opptatt av, vi har annet å drive med!»

Og «annet», det kan være å ta deg om du sier eller mener noe som en annen føler seg krenket over, da kommer politiet mannsterke!

Politet skal nå sette alle kluter inn mot? Følelsene dine. Det er nemlig ikke lov å hate noen, og i alle fall ikke gi uttrykk for det.
Men hva er hat egentlig, og hvordan kan en annen enn du selv vite hva du føler?
Det er ikke hva du sier eller hvordan du sier det, det er hva andre føler om det du sier, eller måten du sier det på som avgjør forbrytelsens alvorlighetsgrad. Eller hva de mener å fornemme av holdninger eller følelser i deg.

Politiets kunngjøring bør vekke oppsikt

Politiet går ut med oppfordring til publikum:

«Politiet ønsker tips om diskriminerende og hatefulle ytringer som blir publisert eller delt på internett. «
«En diskriminerende eller hatefull ytring er å true eller håne noen.
Ytringen kan også fremme hat, forfølgelse eller forakt overfor noen. Dette kan skje på grunn av en persons etniske opprinnelse, for eksempel hudfarge eller språk. En annen grunn kan være en persons religion eller livssyn. En tredje grunn er seksuell orientering. En fjerde grunn er nedsatt funksjonsevne. Disse fire gruppene har rett på vern etter 
straffeloven § 185«

Det er altså ikke bare hva du sier, men du er også ansvarlig om det du sier kan få noen andre til å føle hat eller forakt.

«I tillegg ønsker politiet tips om diskriminerende eller hatefulle ytringer rettet mot noen på bakgrunn av en persons kjønn, alder, yrke, politiske sympatier, interesser, tilhørighet, yrke, bosted eller sosial status.

Disse gruppene vernes ikke av straffeloven § 185, men kan knyttes til andre straffebud i straffeloven. Et eksempel er 
§ 266 hensynsløs atferd.

Ser du at noen blir utsatt for dette? Da kan du tipse oss. Er dette noe som skjer med deg? Da anbefaler vi at du tar kontakt med lokalt politi. Du kan også anmelde forholdet hos dem.

Hvilket rettslig grunnlag har du?
Diskriminerende og hatefulle ytringer reguleres overordnet av ytringsfriheten nedfelt i 
Grunnloven § 100.

Flere norske lover setter grenser for ytringsfriheten. Eksempler på dette er straffeloven, arbeidsmiljøloven og diskrimineringslovgivningen.

Siste avsnitt er det verdt å merke seg:
«Grensene mellom lovlige og ulovlige ytringer må bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Vi kan derfor ikke beskrive dem generelt her.»

Målrettet lovgivning
I flere amerikanske delstater og både i Storbrittania og Frankrike er det intens aktivitet for å sidestille motstandsytringer eller kritikk mot forbrytelsene til Israel eller personer som driver sionistisk politikk med antisemittisme slik at dette kan gi grunnlag for rettslig forfølgelse. I Frankrike er forfatter og debattant Alain Soral dømt og straffet for sine meninger. Han er en av de få som tar til orde mot den ekstremistiske sionistiske fløyen i det franske samfunnet. Han stiller det «forbudte» spørsmålet om hvor lojaliteten ligger – i Frankrike eller til Israel?
Etter at lederen for den mektige CRIF og en rekke fremtredende jødiske franskmenn, en god del med dobbelt statsborgerskap i Israel, har gått ut og angrepet de gule vestene for å være «antisemitter» , ønsker å forby dem, sier Soral. «Det er ikke de gule vestene som skal bevise at de ikke er antisemitter, det er den jødiske fløyen som må avklare om de er med eller mot folket.»

Kan man forby følelser?
Men skal det være forbudt å hate? Og, er det lov å hate visse grupper, personer, adferder, men ikke andre? Vi har allerede lover mot diskriminering, trusler, oppfordring til vold mot personer. Her finnes altså lover om «hatkriminalitet», det vil si at dersom en person er voldelig mot en person på bakgrunn av legningen til vedkommende regnes dette som en mer alvorlig forbrytelse, selv om handlingen og konsekvensene er de samme som i en annen «vanlig» legemsfornærmelse.

«En diskriminerende eller hatefull ytring er å true eller håne noen.»
heter det i meldingen fra politiet. Det kan bety at dersom noen f eks gjør narr av utseendet til en politiker så skal vedkommende kunne straffes for dette.

Transaktivister vil at også deres «kategori» skal omfattes av «hat»-lovgivningen. Med andre ord, om det står en naken mann foran meg og jeg kaller han for en mann, men han insisterer på at han er en kvinne og jeg nekter å gå med på det, skal jeg kunne tiltales som utøver av hat eller hån.


Politiavhør etter limerick
I Storbrittania har flere personer blitt innkalt til avhør hos politiet på bakgrunn av ytringer, for eksempel om at personer med penis ikke kan være en kvinne. Harry Miller delte en limerick på Twitter og ble kalt inn til politiavhør.

Limericken som Miller hadde retweeted som stilte spørsmål ved om såkalte transkvinner er kvinner. Teksten inneholdt utsagnet «Dine bryster er laget av silikon, din vagina går ingen steder.» Dette er beskrivelse av sannheten.
Politiet måtte medgi at det ikke var begått noen forbrytelse som sådan, men hendelsen ble likevel registrert som en hathendelse og mannen som hadde klaget inn limericken blir i rapporten omtalt som «offer».

Politimannen belærte Miller: «Jeg har vært på kurs og det du trenger å forstå er at du kan få et foster med en kvinnelig hjerne som utvikler mannlige kroppsdeler, og det er en transseksuell person.» Det er usant.

Firebarnsfaren ble gjort oppmerksom på etterforskningen mot ham fra medarbeidere i bedriften hans etter at disse hadde blitt kontaktet av politiet da de ønsket å komme i kontakt med ham.
Mannen som hadde klaget på tweeten hadde klart å spore opp Millers arbeidssted, til tross for at det ikke var oppgitt noen opplysninger om hverken hans fulle identitet eller arbeidssted på hans Twitterkonto.
Klagen innlevert til politiet hevdet også at Millers arbeidssted var «utrygt» for transpersoner på grunn av Millers kommentarer på sosiale medier.

Twitter driver tanke- og meningssensur – skal politiet drive med det samme?
Twitter er en av de sosiale mediene som driver hardest klappjakt på alle som ikke aksepterer transideologien. Svært mange som protesterer mot idéen om at menn kan «bli» kvinner har fått kontoen sin blokkert. Selv faktiske transpersoner som Jenn Smith og Miranda Yardley er blokkert fra Twitter. De er altså transpersoner, såkalt «non gender conforming», det vil si at de bruker klær, sminke, hårstil tradisjonelt forbeholdt kvinner, men de er begge tydelige på at de er menn. «Born male, thus always male» som Smith hadde på sin Twitterkonto. Det er nesten ingen plattformer igjen for de som protesterer mot den aggressive transideologien som spesielt den såkalte venstresiden er pådrivere for.
Det er snart kun tenketanker på høyresiden og religiøse kanaler som lar meningsmangfoldet slippe til om dette fenomenet.

Jenn Smith og Miranda Yardley er menn. Da aksepteres de ikke av transaktivister eller Twitter. Hadde de krevd å bli kalt kvinner hadde de vært akseptert.


Stevner Twitter
En av dem er journalisten Megan Murphy som har stevnet Twitter.
De anklager henne for «hatytringer», men stevningen fra Murphy viser at Twitter lyver for å fremme en bestemt politisk agenda og beskytte pedofile.
Mannen som Murphy omtalte fantaserer om å «hjelpe småpiker med å sette inn tamponger», henger inne på dametoaletter i vente på at piker skal komme inn. Denne personen blir av en eller merkelig grunn beskyttet i den grad at bare å nevne navnet hans gjør at folk blir blokkert.

Jeg har også vær utestengt fra Twitter siden 25.januar. Kontoen min er synlig for andre, men jeg har ikke tilgang til den. Her er «forbrytelsen» min:

Jeg har benyttet meg at klagemuligheten til Twitter, men har etter én måned ikke fått svar.Meld deg på historisk og kulturell reise til Syria 14 – 24.april med Kari Jaquesson

Nå har du mulighet til å være blant de første norske som besøker det som vil bli den hippeste destinasjonen i løpet av få år. Jeg har, som du kanskje har lest, vært i Syria både i 2017 og 2018. Helt siden første gang har jeg tenkt: «Hit vil jeg ta med meg flere når det har blitt fred.» Nå åpner den ene ambassaden etter den andre, og det å kunne feire Påske for første gang i fred på åtte år, blir en uforglemmelig opplevelse!

I 2010 var det over 8 millioner turister fra hele verden som besøkte Syria, i 2018 var det 1.7 millioner, så alle piler peker i riktig retning. For fotoentusiaster er det fantastiske motiv hvor enn du snur deg. Vi skal besøke Damaskus, Maa’loula, Aleppo og Homs. 

Pris ca. 13.500  (uten fly)
(avhenger av dollarkurs  på betalingstidspunktet)

Det dekker

 • Fly tur-retur Oslo-Beirut (oppdatering 22/2: flybillett ordnes selv)
 • Transfer tur-retur Beirut-Damaskus
 • All transport ifølge program
 • Overnatting hotell i delt dobbeltrom 
 • Profesjonell engelsktalende guide
 • Norsk reiseleder
 • Visum til Syria (NB – er vi færre enn 8 personer er prisen 65 USDollar)
 • Inngangsbillett til alle museer, severdigheter
 • Frokost og middag hver dag

Spørsmål om reisen? Send mail til [email protected]

Flyreise

 • De som meldte seg på tidlig reiser slik:
 • Avreise 14.april kl. 13.10 fra Oslo Lufthavn – ankomst Beirut kl.00.10. (da har datoen blitt 15/4).
  Vi kjører direkte fra Beirut flyplass til Damaskus. Det er omlag 11 mil å kjøre, vi stopper for stempling av pass osv på grensen mellom Libanon og Syria, det går veldig raskt og greit.
 • HjemreiseVi reiser fra Damaskus 23.april ca. kl 18.00
 • Flyet til Oslo går 01.10 fra Beirut, lander på Oslo Lufthavn 24.april kl. 12.20.

Du kan sjekke om det er plass på samme fly ved å ta kontakt med Aeroflot. Ved å søke på f eks finn.no kan du lete opp best mulig alternativ.P

Du kan selvsagt fly med et annet selskap, så lenge du er på Beirut flyplass ved avtalt tid. Du kan jo ta noen dager i Beirut før og/eller etter oppholdet i Syria om du har mulighet og tid. 

Hotell

Vi bor på førsteklasses hoteller hele veien. BEIT ZAMAN Hotel i Damaskus, VILLA ROSA Hotel ved Krak de Chevaliers og PARK Hotel i Aleppo.

Program:

LAST NED KORTVERSJON PROGRAM PDF

Her i programmet ser du bare de ”historiske” stedene i skal få oppleve. I tillegg skal vi jo rusle i spennende gater, slappe av og bare se på folkelivet, kikke i antikvitetsbutikker og spise lange lunsjer, høre på musikk, bli kjent. Å forklare hvordan atmosfæren i Syria er, er som å forsøke å forklare noen hvordan honning smaker. Det kan ikke forklares, det må oppleves!

Dette er på ingen måte en ”skrekk og gru”-reise! Tvert i mot, nå får du se med egne øyne det flotte landet som avisene våre ikke har villet vise frem. Du vil bli meget overrasket! Vi får også se noen av de områdene i Aleppo og Homs som du har sett bilder av i avisene. Dette blir en reise i historien på et helt unikt tidspunkt. 

Frem mot reisen får jeg oversikt over kulturarrangement, konserter, utstillinger, events osv, så det kan bli en kveld i i operaen og annet spennende. Jeg har venner i Syria som holder øynene åpne etterhvert som ting kommer på kalenderen. Målet er at vi skal få oppleve så mye som mulig, men selvsagt også ha egentid og få hvilt mellom opplevelsene. Så her er kun hovedpunktene i programmet. Vi får muligens også tatt en tur langs havet til Latakia eller Tartous. Dette bekreftes i løpet av ukene før avreise.

Mandag 15.04:
Ankomst Damaskus, innsjekking hotell, tid til å slappe av, informasjonstreff, spasertur i nabolaget, middag, overnatting
Tirsdag 16.04:
Full dag i Damaskus, vi skal besøke blant annet Tekieh Souleimanieh – Håndverksbasarene – Hamidieh Basaren – Omayyad Moskeen – Salaheddins Mausoleum – the Straight Street – Azem Palasset – Gamlebyen – Middag og overnatting . Det vi ikke rekker denne første dagen får vi sjansen til å se på søndag og mandag.
Onsdag 17.04:
Reiser til Seidnayaklosteret og andre serverdigheter, videre til Maa’loula, byen der de fremdeles snakker arameisk (vi besøker Mar Sarkis klosteret og Mar Takla klosteret ), middag og overnatting.
Torsdag 18.04:
Krak des Chevaliers, Homs, her får vi også masse historie. Avreise til Aleppo, middag og overnatting.
Fredag 19.04 (Langfredag):
Rundtur i Aleppo– vi har tid til å oppleve byen på egenhånd om ønskelig det er mye festivitas i forbindelse med langfredag denne kvelden – Middag – Overnatting
Lørdag 20.04 (Påskeaften):
Frokost – Diverse aktiviteter i Aleppo på dagtid, vi får blant annet besøke det legendariske Hotel Baron. Gjestelisten er full av celebriteter gjennom historien. Lawrence of Arabia sov på rom 202 og hans ubetalte regning henger i resepsjonen. Agatha Christie bodde på rom 203 og skrev første delen av Mord på Orientekspressen her. Middag og overnatting.
Søndag 21.04:
Damaskus med diverse program. Vi skal også oppleve det moderne Damaskus. Middag –Overnatting
Mandag 22.04:
Vi oppdager og utforsker de kristne bydelene i gamle Damaskus, avskjedsmiddag og overnatting
Tirsdag 23.04:
Siste shopping, og oppsummeringstreff. Avreise Beirut flyplass ca. kl.18.00.

PÅMELDING

Syriagruppen foran korsfarerborgen Krak des Chevaliers.

Pris

Totalt med alt kommer reisen på ca 16.800  per person (med dagens kurs). 

Det dekker

 • Fly tur-retur Oslo-Beirut
 • Transfer tur-retur Beirut-Damaskus
 • All transport ifølge program
 • Overnatting hotell i delt dobbeltrom 
 • Profesjonell engelsktalende guide
 • Norsk reiseleder
 • Visum til Syria (NB – er vi færre enn 8 personer er prisen 65 USDollar)
 • Inngangsbillett til alle museer, severdigheter
 • Frokost og middag hver dag

Betaling er delt opp slik:
● Ved påmelding kr 3200,- 
Når du har fylt ut påmeldingsskjemaet og har betalt dette er du påmeldt. Dette beløpet er ikke refunderbart. 
Unntak: Dersom reisen skulle bli kansellert av initiativtager blir hele beløpet refundert.

● 25.februar 10% av billettprisen, altså NOK tilsvarende 38 Euro. Dette er ikke refunderbart. 

● 8.mars: 1155 USDollar
(med dagens kurs er dette 9800.-) Dette betales direkte til det syriske reiseselskapet, du vil få tilsendt betalingsinformasjon.
Dette er ikke refunderbart. 
Denne prisen gjelder ved 10 reisende.
Dersom vi blir fler enn 15 personer synker prisen.  når vi ser hvor mange som blir med. Prisen gjelder per person i delt dobbeltrom. 
Tillegg ved eget rom: 450.00 USDollars for hele oppholdet.

28.mars: Resten av flybilletten

Ikke inkludert:

 • Personlige utlegg, eget forbruk
 • Drikke til maten (det er veldig billig i Syria!)
 • Måltider utenom program
 • Tips til guide og sjåfør (vanlig å gi 2 USDollar til de hver per dag per person)
 • Eventuell avreiseavgift (ikke aktuelt pr.idag)

Visum:
Senest én måned før avreise sendes kopi av pass for å få ordnet visum. Visumkostnadene er inkludert så lenge vi er flere enn 8 personer.
Etter at visum er i orden betales opphold & program. Betalingsinformasjon tilsendes straks visum er innvilget.

PÅMELDING

Syria gleder seg til å ta i mot flere turister!

Diverse informasjon

Strøm: vanlig som i Norge.
Mobilbruk: 
Det er meget godt WiFi på alle hotell, de fleste restauranter, osv, men du kan også få deg et syrisk SIM-kort mens du er i Syria. Det koster nesten ingenting, og gir deg mulighet til å motta telefoner hjemmefra uten at det koster deg noe, og du kan bruke 3G og 4G med dette. Om du har en gammel telefon liggende, kan det være greit å ha med den, så har du begge telefonene dine operative om du skulle ønske.
Penger: 
På grunn av sanksjonene mot Syria kan vi ikke bruke kredittkort. Du betaler jo det meste av oppholdet på forhånd, og mat og drikke er veldig billig. Men det er veldig mye flott å kjøpe, både håndverk, smykker, antikviteter, krydder og mye annet. Ta derfor ut USDollar eller EURO som du kan veksle på lisensierte steder. Anbefalt minimumsbeløp kommer.
Mat: 
Maten i Syria er veldig god og fersk! Vi kommer til å spise på en rekke forskjellige restauranter. Har du spesielle behov lar det seg ordne, slik som på restaurantene her hjemme.

Syria er sivilisasjonens vugge. Hovedstaden Damaskus er den byen i verden som har vært lengst uavbrutt bebodd. Her er det 10.000 år med historie og kultur. I 2010 var det over åtte millioner utenlandske turister i Syria og kurven var rett oppadstigende. Nå er tallene på vei opp igjen og nesten to millioner besøkte Syria i fjor.

Nå er byene helt fredelige og blomstrer! 
Det er en historisk mulighet til å være i Damaskus, Aleppo i den første Påsken i fred på åtte år. Det kommer til å være en fantastisk stemning. Syria er landet som tok imot de kristne da de måtte flykte fra romerne for 2000 år siden, og de kristne tradisjonene, kirkene og klostrene er verdens eldste.

For de som liker å fotografere er Syria som å ”komme til himmelen”.I motsetning til Gulfstatene som Emiratene, Qatar osv er Syria et fritt land. Kvinner går kledd som de vil, er i alle posisjoner, også de aller høyeste i landet.

Ekstra aktiviteter
Siden det er jeg som er ”reiseleder” er det selvsagt mulig å få seg fysisk aktivitet hver eneste dag om du vil. Jeg setter opp et morgentrim-program og skal også alliere meg med bekjentskaper jeg har gjort i Syria slik at du ikke bare kommer hjem mer opplyst og full av vakre synsinntrykk, nye venner og en haug med bilder ingen andre har, du kan også komme hjem i sprekere utgave av deg selv.
Dette er det selvsagt helt opp til deg om du vil være med på.

Jeg har blitt kjent med flere hyggelige mennesker i Syria så vi satser også på at vi får til besøk på salsaklubb, kunstprosjekter, konserter og så mye spennende vi kan få med oss. Syrere står med åpne armer og gleder seg over alle som vil komme til landet deres!Det er bare å glede seg til en unik opplevelse!

PÅMELDING


Venezuela #2 – medier og reaksjoner

Det er et fascinerende skue, og nesten ikke til å tro, men hovedstrømsmediene er i full gang med å male Venezuela som et grusomt diktatur. Vi kjenner igjen malen som blir brukt hver gang det er et land som skal få servert mer «demokrati» av USA.

NRK er allerede i gang har allerede ukritisk gjengitt en artikkel fra BBC om «skrekkfengsel«. Kilden til BBC er en tidligere opposisjonspolitiker, dømt for å ha deltatt i de voldelige demonstrasjonene i 2014 og anonyme personer. BBC er ikke en nøytral, objektiv aktør, noe kanalen flere ganger har vist under den åtte år lange krigen mot Syria. BBC har til og med fabrikert hendelser. Den grove volden og drapene begått av demonstrantene i Venezuela har blitt lite eller ikke i det hele tatt formidlet av de store mediene.

Hvem er demonstrantene i Venezuela?

Journalisten Abby Martin har vært Venezuela og laget flere reportasjer. Hun har avslørt hvordan opposisjonsdemonstranter opptrådte og myndighetenes respons. Demonstrantene har brukt utstrakt vold og drept både sivile og politimenn. Flere mennesker har blitt satt fyr på, anklaget for å være «Chavistas». Martin ble selv truet på livet etter at opposisjonsvennlige journalister satte ut rykter om at hun ikke er journalist men samarbeidet med myndighetene. En venezuelansk journalist ble skutt i ryggen av opposisjonssympatisører.
Demonstrantene vandaliserer offentlige bygninger som fabrikker, sykehus og skoler, og har flere ganger ødelagt matlagre, blant annet beregnet på distribusjon i skoler.
Denne reportasjen er meget severdig, Martin gir stemme til de millioner av mennesker i Venezuela som medier som NRK holder skjult fra offentligheten.

Twitter

Guiado som USA m.fl har «utnevnt» til president har null stemmer i ryggen, han stilte ikke engang til valg:

Denne tråden lister opp noe av det sanksjonene mot Venezuela går ut på:

Bernie Sanders skuffer mange av sine tilhengere, nevner ikke engang sanksjonene:

Twitter om Venezuela

«Ballet» er i gang. Maduro vant presidentvalget i Venezuela ((67.8% av stemmene). Opposisjonslederen i Venezuela, som tapte valget har utnevnt seg selv til president . USA nekter å anerkjenne valgresultatet i Venezuela. Brasil, Colombia, Canada og andre land følger etter, mens Kina, Russland, Cuba, Iran , Tyrkia, Syria, Nord-Korea, Mexico, Nicaragua , og andre anerkjenner det demokratiske valget. Hva med Norge? Regjeringen brukte begrepet «lot seg innsette som president» om Maduro. Det demokratiske resultatet er altså ikke anerkjent.
Venezuela har brutt diplomatiske forbindelser med USA og utviser 72 diplomater. Hæren står ved Maduro og retten er i gang med påtale mot Guaido.

Venezuela har olje, og selger den gjerne uten å bruke dollar, for eksempel tar de gjerne i mot rupees fra India. Sånn ulydighet mot dollarhegemoniet er som en rød klut for USA.

Verdt å se:

Mememakerne er i full sving: