God samtale om kjønn. Og gjesten til Tucker påpeker at i dag er radikale feminister, lesbiske kvinner og kristenkonservative allierte i kampen mot skeiv ideologi, altså radikal kjønnsideologi som norske politikere fra AP, SV og MDG forsøker å presse inn i alle samfunnsinstitusjoner.

«Venstresiden» har fullstendig sviktet på dette feltet. I England har selv kvinnelig politikere problemer med å svare når du blir spurt «Hva er en kvinne». Svaret er «adult human female».

Om en mann kan påberobe seg å være kvinne , og til og med få dette registrert i offentlige registre, finnes ikke lenger kvinner, dermed heller ikke kjønnsbaserte rettigheter.