Er Plan Norge så opptatt av barn, egentlig?

Jeg ble nominert til en pris som deles ut av Plan Norge – Jenteprisen. Dette fikk jeg opplyst i en mail fra Plan Norge.

Jenteprisen deles ut til en person, organisasjon eller bedrift i Norge som har gjort en ekstra innsats for å stoppe vold, overgrep og diskriminering av jenter – enten i Norge eller ute i verden, skriver Plan International Norge på sine hjemmesider

Da det ble kjent at jeg var nominert, ble det et voldsomt rabalder blant den lille klikken som driver litt sånn fast hating av meg på Twitter. De ropte og skrek om at jeg var slem med Greta Thunberg og mente at Plan Norge måtte trekke nominasjonen.

Generalsekretær Kari Helene Partapuoli i Plan International Norge sa til VG at hun «forstår reaksjonene». Hun tok forøvrig ikke kontakt med meg før hun uttalte seg til pressen.

– Innspillene vi har fått har gitt oss noe å tenke på, og satt fingeren på noe også vi synes er viktig. I utgangspunktet mener vi at det skal veldig mye til for at noen ikke skal kunne nomineres, da det bør være så åpne prosesser som mulig.

Kari Jaquesson er nominert ut fra de kriteriene vi har nå, så vi har ikke tenkt til å trekke denne nominasjonen. Men vi forstår argumentasjonen og ser utfordringene, og innser at det er hull i våre retningslinjer.

Begrunnelsen for nominasjonen er treningsarbeidet og det sunne kroppsidealet hun fremmer. Det er ikke dette som blir snakket om på Twitter, men det som påpekes der er legitimt.

Det skal altså «veldig mye til for at noen ikke skal kunne nomineres».
Det viser seg nå at det som skal til for å ikke kunne nomineres ikke er «så veldig mye». Det er nok å påpeke at voksne ikke skal lokke til seg barn på sosiale medier og at menn ikke er kvinner.
Partapuoli fremsetter svært alvorlige anklager mot meg og sier jeg har bedrevet «grov hets». Hun gjør det uten å komme med konkrete sitater. Hun lar dermed folk fantasi få fritt spillerom. Hun har ikke søkt å høre hva jeg har å si om saken, sendte meg bare en mail for å opplyse om at de trakk nominasjonen.

I fjor postet «Christine Jentoft» dette på Twitter.
Jeg mener dette er grooming. Det kan man være enig eller uenig i.
Det er lagt ned mye arbeid på å lære opp barn til at det ikke er greit at voksne vil ha kontakt med dem på sosiale medier. Det er uvisst om denne oppfordringen også ble spredd på Tumblr og andre sosiale medier.

«Christine Jentoft» – er en mann som benyttet seg av retten til å bytte kjønn på papiret og som en nå forventes å kalle kvinne. De færreste menn som gjør dette opererer kjønnsorganene, det kreves ikke lenger.

Det betyr at vi må fornekte det øynene ser, og alt vi vet om biologi. Vi avkreves å fornekte virkeligheten for å tekkes en annens vrangforestilling . Virkeligheten er at vi ikke kan trylle menn om til kvinner. Det er magisk tenkning.

«Christine Jentoft» kaller seg «lesbisk». Definisjonen av lesbisk er kvinnelig homoseksuell, så hvordan dette kan henge sammen får være opp til enhver å tenke på.

Plan Norge bruker «jente» i nesten alle sine markedsføringskampanjer. De viser ofte til at jenter behandles annerledes enn gutter. De bruker likevel begrepet «alle slags kvinner» som om det finnes forskjellige kategorier innenfor hunkjønn. Det gjør det ikke.
Kjønn avgjøres av kromosoner og kan ikke endres.
Men kan lure:
Er Plan Norge av den oppfatning at det er andre grunner enn at disse jentene har kvinnelig reproduktive organer at de blir nektet skolegang og utsatt for annen diskriminering? Jeg ser ingen andre grunner. De ér jenter fordi de ér det, ikke fordi de «føler det.»

Med dette insinuerer altså Plan Norge at jeg ikke mener alle mennesker skal ha de samme rettighetene. De nekter å vise til konkrete sitater de basere sine insinuasjoner og anklager på. Å anklage noen for «grov hets» bør i det minste ledsages av konkret informasjon. Det er jo faktisk Plan Norge som både hetser og ærekrenker meg.

Jeg har rett til å ha og ytre min oppfatning. Det min oppfatning at personen Plan Norge og diverse jentunger går på barrikadene for er en hvit heterofil mann. Denne oppfatningen kan verifiseres og dokumenteres. Eller, det vil si, i en verden som forholder seg til fakta hadde den kunnet bli det. Men i dag er følelser så meget høyere skattet enn fakta, og overfor påståtte følelser blir fakta omskrevet til «hets» og «hat».

Om jeg i morgen erklærer meg for å være en homofil mann vil jeg kanskje få samme vern som en heterofil mann som kaller seg lesbisk.
I den interseksjonale konkurransen om hvem er aller mest sårbar og «utsatt» setter også Plan Norge menn høyere enn kvinner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *