Ungdomspartier fremmer bordeller, men hva med driften?

Med jevne mellomrom dukker det opp forslag om å opprette bordeller i Norge for å få «ordnede forhold» rundt prostitusjon. Selv om flere av de politiske partiene ønsker å fjerne, eller i alle fall er imot sexkjøploven, er ungdomspartiene frempå med slike utspill som vi nå har sett fra FpU i dette leserinnlegget. Også Unge Høyre og Unge Venstre har kommet med slike utspill.

Tonning Riise er visst ekstra glad i å ta for seg av berusede ungpiker på fest, og det var utarbeidet sikkerhetsrutiner for å «passe på» når han var på ungdomsfester. Han vil også ha rett til å kjøpe sex om han vil.
Denne gangen er det FpU som er frampå.

En kan undres om de i det hele tatt har tatt seg bryet med å undersøke forholdene der det finnes legale bordeller. Hadde de gjort det hadde vi neppe hørt mer fra dem, forholdene er avskyelige, umenneskelige, og helt inkompatible med medmenneskelighet og verdighet. Argumentene disse pro-prostitusjonsaktivistene fremmer faller til steingrunn når en undersøker virkeligheten.
Mer vold, mer ekstreme krav til «tjenester» kundene kan kreve, mer menneskehandel, konsekvensene er godt beskrevet i en rekke fora i en årrekke.

Her tas opp en rekke problemstillinger som bør avklares av ungdomspartiene som ivrer slik for «ordnede forhold»:

Hvem skal godkjenne og drifte?
«Skal stat/kommune NGOer (ikke-statlige organisasjoner) faktisk drive bordeller, eller skal staten/kommunen opprette en etat for godkjenning av tilrettelagt virksomhet for sexsalg?
Hva består godkjenningen av? Skjenkeregler, bygningsforskrifter, eller at etablissementet ikke sprer sykdommer?

Hva skal gi grunnlag for å gi konsesjon?
Hva skal til for å miste den?

Sykdommer, skader og smittevern
Hvem har erstatningsansvar ved eventuell smittespredning, er det bordellet, staten, bydelsoverlegen, kunden eller den prostituerte selv?
Hvordan skal HMS-regler for beskyttelse av øyne, slimhinner og hud mot andres kroppsvæsker overholdes? Skal det utarbeides eget verneutstyr, eller skal vanlig sykehusutstyr benyttes?

Trygghet og arbeidsmiljø
Hva slags garantier skal prostituerte og kunder ha for trygghet både som kunde og selger?
Skal man ha dørvakter, ordensvakter?
Hva skal disse gjøre ved voldssituasjoner med være seg med kunder, prostituerte eller begge deler?
Hva slags garanti for hygiene skal et slikt anlegg tilby? Som hotell, badeanlegg eller campingplass, eller enda verre som gjeldende standard på asylmottak, eller på sykehjem?

Jus, skatt og rettigheter
Betyr dette forslaget at prostitusjon utenfor bordell skal gjøres ulovlig?
Skal bordellet, den prostituerte og/eller kunden beskattes av staten?
Skal kjøp av sex dersom dette nødvendigvis må bli lovlig også bli en rettighet?
Kan man se for seg at samfunnet vil måtte følge kunder til bordell ved hjelp av helsepersonell? Problemstillingen er relevant dersom sex kun skal kunne selges fra bordell og ikke på annen måte. Målsetningen i forslaget er jo uttrykkelig å få prostitusjon vekk fra gata og inn på bordell.
Skal det være noen regler for prissetting?
Hva skjer ved tvistemål der kunde mener seg ikke å ha fått avtalt tjeneste?
Skal bordeller kunne tjene penger som hoteller, eller ha regler mot å ta overskudd som skoler og sykehjem?
Hvordan tilpasse yrkets gjennomføring sett opp mot regelverk mot seksuell trakassering i arbeidslivet?

Når har kjøper eller prostituert krav på eventuelle erstatninger som følge av sykdommer, skader eller slitasje ved virksomheten?
Her kan man gjerne utdype med en oversikt over hvilke belastninger som kan resultere i krav om yrkesskadeerstatning og hvilke type belastninger som må regnes som typiske for yrket og derfor uten å gi den type rettigheter i folketrygden?


Beliggenhet
Dersom man ønske dette hvor mener man bordeller bør reguleres til å befinne seg? Sentrum? Innenfor skjenkeringen? I boligområder? Skal det være regler for avstand til skoler, barnehager og religiøse bygg? Regler for åpningstider?

Vilkår for ansettelse og lønn
Hvordan skal prostitusjon kunne bedrives under dagens lovregulering av arbeidslivet? Hvem skal lede arbeidet med å utarbeide HMS-regler, allmenngjøring av lønn, tariff, rett til fast ansettelse dersom man ikke er vikar og tilpasse yrket til arbeidsmiljøloven.
Skal prostituerte være ansatte, eller leietagere i bordellene?
Skal prostitusjon være å anse som arbeid? Hvordan harmonerer man da dette mot regelen om at alle som melder seg arbeidsledige og mottar støtte er forpliktet til å si ja til arbeid de kan tilbys?
Hvis unntak hvorfor skal denne typen arbeid omfattes av unntak?
Skal prostituerte kunne sykemeldes ved sykdom? Hvordan skal systemet med medarbeidersamtaler og oppfølging fra arbeidsgiver i sykemeldingsperiode følges? Hvem skal være arbeidsgiver? Her er det greit med en tittel på stilling.
Hva er poenget med å regulere noe man mener er legitim næringsvirksomhet? Og hvorfor mener man det trengs ExitProgrammer til noe man mener er vanlig arbeid?

Likestillings- og diskrimineringsloven
Skal prostituerte straffes om de avviser å betjene noen på bakgrunn av hygiene, hudsykdommer, vekt, alder, funksjonsnivå, eller annet? I så fall, skal påtalemyndighetene stå for dette? Skal kjøpere kunnen kreve bestemt kjønn, alder, utseende, rase, funksjonsnivå o.l på den prostituerte. I så fall, hvordan skal slikt avvik fra likestillings- og diskrimineringsloven formuleres?

Forsikring og organisering
Skal forsikringselskap plikte å tegne yrkes- , skade, syke- ufør- og pensjonsforsikring for prostituerte om disse skal være selvstendig næringsdrivende?
Hvilke fagforbund skal de prostituerte høre til?

Markedsføring
Skal det være tillatt å reklamere for bordeller og tjenestene de tilbyr i alle medier, herunder TV? Om ikke, hvorfor ikke om dette lovlig næring?

Hvem skal betjene sexkjøperne?
Flere og flere generasjoner av disse unge «liberale» finner veien inn på Storting og i regjeringer. Selv er de nok temmelig sikre på at de aldri vil måtte stille sine kroppsåpninger til rådighet noen titalls ganger i døgnet, så det er åpenbart ukomplisert å lansere slike forslag. For fattige kvinner fra Øst-Europe, Afrika og Asia som setter helse og liv på spill i Europas bordeller er det hverken pensjonspoeng, forfremmelser eller velferdsgoder å få.

1981: Det tok mange år å få loven som kriminaliserer kjøperne, de som driver markedet for prostitusjon. Evalueringen viser at det har hjulpet. Etterspørselen har sunket. Å legalisere stimulerer fler til å bli kjøpere og øker etterspørselen. Å få nok kvinner til å stille «frivillig» er umulig, så med legalisering øker også menneskehandel, vold og trusler. Se til Tyskland og andre som har drevet dette eksperimentet og som nå leter etter en vei ut av det.

Dette innlegget er skrevet med inspirasjon og med sitater fra et meget interessant notat som ble publisert på Facebook i forbindelse med Unge Høyres utspill om samme tema for noe år siden.

Trans: The Medical Scandal that the Mainstream Media Ignores

The cries from parents of «transed» children are being stifled by the main stream media. The mutilation and drugging of youths, children and toddlers is widespread and supported by powerful lobbies and the media.

Katherine Cave is a member of the Kelsey Coalition, a national group of parents whose transgender-identifying children have been harmed by physicians, therapists, and clinics throughout the US. Gender clinicians convinced her to support her daughter’s transition until she realized the dangers of identity-based medicine and gender identity ideology. Katherine Cave is a pseudonym to protect her daughter’s privacy:

«Over the past few years, media stories about “transgender” kids have become increasingly common, but critical questions are seldom asked. These children’s identities are portrayed as immutable, while the ideologically-driven medical practices solidifying them are not investigated. Why won’t they report the truth: that these children and their families are victims of ruthless medical practices with no basis in science?»

Cave knows what she is talking about: «Five years ago, when my 13-year old daughter told me she was transgender, I was shocked by her out-of-the-blue announcement. My reaction was not fueled by prejudice—indeed, I am liberally-minded in my political beliefs—but based on a lifetime of caring for her as an observant and sensitive mother. It simply made no sense.»

Her story and experiences are not unique, this is happening to thousands of families. The information and happenings described in her text might shock a reader who knows little or nothing about the wave of «transing» children and teens, but it is of great importance that the public becomes more aware of what’s going on, because this extreme ideology will affects everyone, as it is taken into law. Cave has met a wall of silence from the media, and there is little doubt that they have done their share in not only omitting the fact that the medical community is steered by ideology, not science.

«I sought professional guidance, as I was unsure how to respond to her. Yet therapists were not interested in exploring the possible reasons for her sudden identity. Instead, they told me that I must treat her as my son. I was advised to call her by a male name, refer to her by masculine pronouns, and purchase a binder (a restrictive garment that would flatten her breasts, but also cause tissue damage, and possibly other physical harms) to help her “pass” as a boy. The many therapists that I consulted did not consider any underlying issues, such as peer and media influences, or the fact that over 5% of the students at her school also considered themselves transgender.

I sought help from a gender clinic, ignorantly assuming that she would receive a thorough expert assessment. Instead, her identity as male was immediately affirmed. I was pressured to consent to puberty-blocking drugs, with assurances that they were safe and well-studied. My research later confirmed that t this was not true.»
CONTINUE READING

USA: No Cards Left to Play but the Threat of Armageddon

Do you realize now what you’ve done?
Vladimir Putin demanded of the Americans, at the United Nations, in 2015. “It is hypocritical and irresponsible to make loud declarations about the threat of international terrorism while turning a blind eye to the channels of financing and supporting terrorists, including the process of trafficking and illicit trade in oil and arms. It would be equally irresponsible to try to manipulate extremist groups and place them at one’s service in order to achieve one’s own political goals in the hope of later dealing with them or, in other words, liquidating them.”

Washington’s jihadist strategy has rapidly unraveled ever since. The empire was unmasked in the world’s most public forum, revealing the utter depravity of U.S. policy and, more importantly, the weakness of Washington’s position in the region. The mighty fortress of global capital, the self-appointed defender of the world economic “order,” was revealed as, not just in collusion with head-chopping, women-enslaving, sectarian mass-murdering terrorists, but militarily dependent on the very forces it claims to wage a twilight, “generational” battle to destroy. The U.S. has been spouting The Mother of All Lies, and most of humanity knows it. Deep down, most Americans suspect as much, too. READ MORE

The erasure of the butch

I have been asked why I care about young lesbian girls, when I am not part of the «community». The answer is simple. They are my sisters. We share the same biology. As women, a class in society, not an «identity», we share the same history and historical struggles. Now my lesbian sisters are under a terrible threat, the trans ideology, that tells them: «If you are not feminin, like dresses and everything pink, and you fall in love with other girls, well, then you must be a man, and we will change your body to fit your behaviour and sexual orientation.

So, instead of just being who they are, in their perfectly healthy body, a terrible, irreversible «treatment» of hormones and mutilating surgery is pushed on them. We know the stories, the detransitioners are starting to emerge, despite threats and harassment from the LGBTQ+-ideologists. There are many more to come, there are many who regret, but the damage to the body and mind are devastating.

This text is so moving, and I hope it will be shared so that many young, struggling girls can read it and realize they do not need to change anything to be «who they really are»:

TRANS STARBUCKS AND THE BUTCH GENOCIDE
From Madam Nomad

When you see female youth transitioning, it’s overwhelmingly the tomboys. These girls would have grown up to be butch like me. I grabbed a coffee at the Trans Starbucks again this week. Sat for a while to watch 3 butches pretend they are men.

Every butch lesbian who is critical about this horrific trans. movement—that would push young lesbians into believing they are male and amputating their healthy breasts and taking cross-hormones—every butch knows what they are seeing. It’s like looking into a mirror and recalling all of the angst, hatred, parental and peer rejection all over again. Except with these young butches, it’s about harming their bodies and destroying their chances of experiencing sexual pleasure once the full mutilations are completed.

I see it at the Trans Starbucks. Saw those poor butch lesbians all up on T* again and their voices changed and off. It’s a horrific experience to sit in a room full of my sisters and know this. It’s like being one of the last butch survivors in the genocide. I can’t think of any other way to state the horror I feel at progressives actually thinking that the surgical violation of these young lesbians is somehow a brave and courageous thing.

They are telling these girls that they are not okay being who they are and wearing what they want to wear. These are girls like I once was. They sometimes have short hair, and that way of carrying themselves that is strong and independent. They don’t care about boys and they play with trucks and things other girls don’t really like. They dress as they want. They like collecting rocks and they don’t giggle around the boys like the other girls. Maybe they climb trees. And that’s all not okay. They are being shamed. They are being told they are male.

They call it ‘gender non-conforming.’ That’s a fancy word for butch lesbian. What is happening is that tomboys are pushed to transition and the trans. net captures all the future butches. This is not mere speculation. Physicians who work in gender clinics are saying that homosexuality is the first ‘step’ to transing. This is gruesome.

People who come onto my fb page sometimes try to explain this away and say to stop focusing on the tomboys and lesbian youth because other girls trans, too.

No. Let’s focus on the lesbians. This movement is about lesbian erasure, gay eugenics, the genocide of lesbians. We already know that over 80% of the youth who are transed would have desisted in their ‘gender dysphoria’ and eventually turned out to be adult lesbians and gays.

And now they are telling the tomboys that they are not girls. There is no such thing as a girl who doesn’t like pink, they say. And I can’t help seeing my own young, scared butch face long ago in the mirror, with all the ensuing harassment and rejection and judgment and hatred. Yet here the fuck I am, sitting in the Trans Starbucks, watching all my young butch sisters falling over themseslves to conform to some insane trans agenda. Falling all over themselves to become ersatz men.

Our lesbian spaces are already dead. Our bookstores, our dances. Everything we built is dead and taken over by the trans nightmare. I was there when we had it all. Don’t think I don’t have at least a modicum of hope that this madness will end. Because I do. But that’s not today.

Meanwhile at the Trans Starbucks, all the young butches who think they are men are serving up lattes and lemon loaf. And butches like me— we sit and drink that stuff in the bright sunshine.

*T – testosterone

Lesbians took front in London Pride 2018. This year the organisers say they are «working with their security partners to ensure that any unofficial group cannot get into the parade formation or line-up as was the case last year.» Unless you are a lesbian willing to have sex with males self-identifying as woman, (80-90% av them have their male genitalia) you are not welcome in the London Pride. The Pride-franchise is blatantly discriminating lesbians.

Read more about trans and discrimination, harassment and rape of homosexual women in The newly published research by Angela C. Wild.

#GetTheLOut

Sexkjøpsloven – ti år!

«Å kriminalisere kundene gjør bare at prostitusjonen går under jorden» er et av de hyppigste argumentene fra de som synes det er greit å kjøpe seg adgang til andres kropper for egen forlystelse. Men det er jo et temmelig svakt argument. Finner kundene frem kan selvsagt også politiet finne frem – om de vil, da.

For selv etter 10 år synes det ikke være noen særlig politisk vilje til å bruke ressurser på å «ta» kjøperne. Det er dumt, for det er kjøperne som driver markedet.
Uten kunder, intet marked. Så hvor blir det av pengene, programmene og kampanjene? Kvinneorganisasjonene har stått på i tiår for å få på plass en slik lov, en lov som fungerer, og det er all grunn til feire. Nå må det settes muskler bak loven.

Asta Beate Håland fra Kvinnegruppa Ottar skriver i Klassekampen:

«I år er det ti år siden sexkjøpsloven ble en del av det norske lovverket. Sexkjøpsloven var en viktig milepæl og jubileet er vel verdt å markere. Norge har i ti år hatt en lov som forbyr å kjøpe seksuelle tjenester, basert på forståelsen at sexkjøp er seksualisert vold og utnytting av ulike maktforhold. Formålet med sexkjøpsloven var å forebygge og redusere menneskehandel, få ned antall kunder og å påvirke holdninger. Loven var basert på erfaringer og innspill fra kvinner som har vært i prostitusjon, og tar deres opplevelser av krenkelser på alvor.

«Den nordiske modellen», som denne lovgivningen blir kalt, sprer om seg, og stadig flere land på flere kontinenter ser til den nordiske prostitusjonslovgivingen. EU-parlamentet og Europarådet vedtok i 2014 å gå inn for den nordiske modellen i EU sine medlemsland, altså tilrå ensidig kriminalisering av kunder og halliker. For loven virker.

Medlemmer av Kvinnegruppa Ottar utenfor Stortinget etter at sexkjøpsloven ble vedtatt i 2008

Medlemmer av Kvinnegruppa Ottar utenfor Stortinget etter at sexkjøpsloven ble vedtatt i 2008

Prostitusjonspolitikk handler om menneskesyn og kvinnesyn, og har stor innvirkning på hvordan samfunn utvikler seg. En politikk som går ut på å ha områder i det offentlige rom som er forbeholdt menn, der det bare er kvinner til salgs som er velkomne, gjør noe med likeverdet mellom kjønnene, for å si det enkelt. Jeg har bodd en stund i Tyskland, og vet noe om hvor mye krefter det koster å ikke ta innover seg den dagligdagse og nedverdigende handelen med kvinner, som der er normalisert og ikke til å unngå.

Etter ti år er sexkjøpsloven fortsatt omstridt. De nåværende regjeringspartiene utenom Krf, er imot, men også i den rødgrønne regjeringen var det motstand. Derfor har loven aldri blitt fulgt opp med noen holdnings- eller opplysningskampanjer, slik Sverige gjorde da de kriminaliserte sexkjøp ti år før Norge. Exit-programmer mangler, helsetilbudet til prostituerte har blitt svekket og ofre for trafficking får ingen beskyttelse fra den norske staten. I mange politidistrikt har loven knapt blitt håndhevet. Likevel virker den.

Sexkjøpsloven ble i 2014 evaluert av Vista Analyse.  Rapporten var forbilledlig klar og slo ettertrykkelig fast at etter bare fem år hadde loven hatt effekt: Omfanget av prostitusjonshandelen hadde minsket, med både færre prostituerte og færre kunder som resultat. Det fantes ingen indikasjoner på økt vold mot prostituerte, og de mente at prostituertes forhandlingsposisjon var styrket overfor kundene, ved at slemme, voldelige og ufine horekunder lettere kunne anmeldes. Sist, men ikke minst: Loven har påvirket folks holdninger, spesielt blant unge menn, til å bli mer negative til sexkjøp.

Ideelt sett skal lover være et uttrykk for «alminnelig rettsoppfatning», en oppsummering av et samfunns moral og maktforhold. Men mange lover, som for eksempel røykeloven, veitrafikkloven, og altså sexkjøpsloven, er også tenkt å ha en normskapende effekt, Ingen har hevdet eller trodd at sexkjøpsloven med et trylleslag skulle stanse all prostitusjon.  Men vi har hevdet at en lov om prostitusjon som har et innebygget maktperspektiv, basert på en erkjennelse av de ulike maktforholdene mellom de som er utsatt for prostitusjon og menn som ønsker å kjøpe sex, vil redusere prostitusjonshandlene. trafficking av kvinner over landegrensene spesielt. Og at en slik lov vil fungere normsettende som signal om at kjøp av kvinner ikke er akseptert.

Manglende ressurser til exitprogram, oppholdstillatelse for trafficking-ofre, som gjør kvinner mer utsatt for såkalt «re-trafficking», og instrukser og prioriteringer for politiet, handler om manglende politisk vilje, både fra regjering og storting.

Etter ti år med sexkjøpslov, er det på tide å bli ferdig med å diskutere for og mot sexkjøpsloven, men konsentrere oss om å håndheve den ved å bøtelegge horekunder, og samtidig styrke innsatsen overfor de som er utsatt for prostitusjon.

Denne kronikken ble først publisert i Klassekampen, og på Kvinnegruppa Ottars nettside

Kvinneorganisasjonene har kjempet i tiår for å kriminalisere de som driver sex-industrien,
nemlig kjøperne.

De vi sjelden ser

Uten dem ville alt stoppe opp, likevel har vi til gode å møte en av dem i noe portrettintervju eller snakkeprogram. De gjør jobben ingen rådgiver anbefaler og faller nok under det som enkelte kaller «drittjobber», noe en gjør av mangel på bedre muligheter. Det er derfor destod mer oppløftende å møte de tre personene i denne dokumentaren som alle er stolte av og glade i jobben sin.

Shawn (34), Claude (61), Ali (26) har hver sin historie og hverdag å dele med oss. De er menneskene som sørger for skinnende rene tallerkner, glass, bestikk og kasseroller. De er ikke roboter eller stakkarer, men levende mennesker med tanker og følelser de deler med oss. De fortjener respekt for den viktige jobben de gjør.
Se denne filmen, du møter tre spennende personer og får innblikk i en virkelig du kanskje ikke kjenner fra før. (22 minutter)

#CBCShortDocs #DishPigs

Venezuela – Eva Bartlett besøker vanlige folk, Trump fortsetter å true befolkningen.

Journalisten Eva Bartlett som nylig var i Oslo og holdt innlegg på Mot Dag-konferansen om sine møter med vanlige folk i Syria, er nå i Venezuela og besøker vanlige arbeidere for å formidle deres perspektiv. Det er arbeiderklassen som lider som konsekvens av den økonomiske krigen mot landet, men det er overklassen som klager, demonstrerer og går inn for militær og annen invasjon av USA.

«Det er ikke noen humanitær krise her i Venezuela, men vi er utsatt for en økonomisk blokade.»
» Dette er psykologisk og økonomisk krig mot oss.»

Samtidig som disse kvinnene forteller om hverdagen under den USA-ledede blokaden fortsetter Donal trump og hans klan å true den venezuelanske befolkningen. Russland kom USA i forkjøpet og har både soldater og avskrekkende våpen på plass i Venezuela for å hjelpe til å beskytte landet fra det notorisk aggressive USA.