Abort som forhandlingskort – et skittent spill.

Statsminister Erna Solberg (H) er klar til å forhandle om endringer i abortloven dersom KrF velger den borgerlige regjeringen.
skriver Aftenposten.  Det er ikke første gang Krf bruker kvinners rett til selvbestemt abort som trumfkort når de står i vippeposisjon og det blir helt sikkert ikke siste.  KrF er 100% mot retten til selvbestemt abort og de kommer til å presse når de kan for å få gjennom sin politikk.
Selv ikke de  våger å ta til orde for helt å fjerne den i en jafs, men «Gullivermetoden» brukes ofte av de med langsiktige mål.  Man tar vekk en liten bit der, så en til her – og så er retten til selvbestemt abort borte vekk.

Minoritetenes makt over majoriteten
«Dette er temaer som er krevende i Høyre, men vi er klar over at dette er viktige saker for KrF. Hvis KrF konkluderer med at de vil forhandle for å komme inn i regjeringen, er det naturlig at de får sette et verdi-preg på en felles plattform med saker som er viktige for dem. » sier statsministeren.
Slik kan altså KrF som fikk 4,2% av stemmene ved forrige valg diktere og bruke kvinners livmor som kamparena.

Rekordmobilisering 8.mars 2014
Det er bare fire år siden vi fikk en smaksprøve på Solbergs labre interesse for kvinners reproduktive autonomi. Da ble det foreslått at leger skulle ha rett til å si nei til å henvise kvinner til abort og  både helseminister Bent Høie og statsministeren  syntes dette var helt uproblematisk.
De hadde nok ikke regnet med den massive reaksjonen fra folket og rekordoppslutning rundt 8.mars som hadde som hovedparole:
«Forsvar abortloven – Nei til reservasjonsretten». 53 Høyreordførere ga også klar beskjed til regjeringen: «Glem det, Erna!» Det er neppe mer iver blant grasrota i Høyre for å spikke på abortloven nå. Likevel er Solberg med på KrFs upopulære krav.

Tilbake til nemder ?
«Men et krav om endringer må også balanseres. Skal vi gjøre endringer i abortloven, må vi samtidig sørge for at kvinner får abort der fosteret ikke er levedyktig, og at det fortsatt skal legges vekt på kvinnens livssituasjon hvis hun får ansvar for et barn med ekstra utfordringer. Disse hensynene må veies opp mot hverandre.» sier Solberg til Aftenposten. 
Hvem skal ha siste ordet her, hvem skal bestemme om kvinnen har en «bra nok» livssituasjon? Loven om selvbestemt abort legger til grunn at kvinnen skal bestemme selv, og slik skal det fortsette. Noen ganger blir kvinnen anbefalt å få utført abort, det er faktisk hovedregelen i det som kalles «senaborter», altså etter 12.uke.

KrFs endelige mål er et totalforbud mot abort.
I partiprogrammet står det: «Livet starter ved unnfangelsen, og derfor mener KrF at alle mennesker har rett til liv fra unnfangelse til naturlig død
«KrF vil også primært erstatte dagens abortlov med en lov som sikrer rettsvern for ufødt liv. »

«Det vil, uansett hvilken lov vi har, oppstå vanskelige avveininger som må løses i dialog mellom helsepersonell og den enkelte. Dette vil for eksempel gjelde tilfeller der morens liv eller helse står i fare som en følge av svangerskapet, eller der svangerskapet er et resultat av et overgrep. KrF ønsker imidlertid ikke en debatt der unntakene blir avgjørende for helheten

Norsk lovgivning gir færre aborter
Det er historisk lave aborttall i Norge. Om Krf virkelig ønsker å redusere antall aborter bør de og alle andre støtte opp om dagens lovgivning som sikrer kvinner selvbestemt, gratis og trygg tilgang på abort.  Nedgangen skyldes en markant nedgang i tallet på uønskede svangerskap blant kvinner under 25 år. Åtte av ti aborter blir utført før 9. uke, og nesten ni av ti aborter blir utført medikamentelt. (Folkehelsesintituttet) .

Hvem ønsker KrF og Høyre å ramme?
KrF går løs på de mest utsatte kvinnene og de sjeldne kasusene. I første rekke ønsker de å avskaffe retten til  tvillingabort (fosterreduksjon) som innebærer å få fjerne ett eller flere av fostrene ved flerbarnsgraviditet og såkalte senaborter etter 12. uke.
2017 ble det utført syv såkalte forsterreduksjoner i Norge, seks av dem av medisinske årsaker. Det er altså noe meget sjeldent og noe nødvendig.
Aborter etter uke 12 blir utført fordi det er noe alvorlig i veien med fosteret. Oftest er dette ønskede graviditeter, og abortene utføres på kvinner som er i sorg over å miste noe de hadde gledet seg til.
Den andre gruppen av senaborter består ofte av spesielt sårbare og utsatte kvinner, kvinner som lever svært marginale liv. (kronikk)
Er målet å tvinge disse kvinnene til å føde? Hvordan skal det skje, skal de låses fast? Omsorg for disse kvinnene og deres menneskeverd og rettigheter er visst ikke så viktig når det er utsikter til å sitte på makten.

Hva vil «venstresiden» gjøre?
Til Dagen sier nestleder Ropstad at han tror det blir ekstremt vanskelig å bli enige med venstresiden om abort. Jeg er slett ikke så sikker på det, maktsyke politikere i alle farger er flinke til å finne «gode» grunner for å la prinsipper fare  om det kan sikre dem en plass på tronen.

Denne saken er så vidt i gang, den bekrefter at når det kommer til kvinners reproduktive rettigheter kan vi aldri lene oss tilbake og tro at vi er trygge.
KrF vet vi hvor står, de er i det minste ærlige på sitt mål om å avskaffe retten til selvbestemt abort. Erna Solberg, Bent Høie og andre høyrefolk kan vi ikke stole på, de står ikke støtt.
Nå skal Ap stå til prøve.
 Jeg har mine tvil om integriteten.

Abortloven skal ikke røres.