Dødstallene fortsetter å stige i Sri Lanka etter terrorbombene som rammet tre kirker og tre hoteller i landet. 23. april 2019 er tallet oppe i minst 310. Den lokale islamistiske gruppa National Thowheeth Jama’ath (NTJ) er pekt ut som ansvarlig. Men angrepene var så velorganiserte og så koordinerte at analytikerne...
I en fersk spørreundersøkelse svarer bare ni prosent av nordmenn at de er ganske eller svært positive til å fly med billigselskapet. Dette skriver Fri Fagbevegelse, og fortsetter: I en fersk undersøkelse har Opinion, på vegne av FriFagbevegelse, spurt hvilken holdning folk har til å fly med det ungarske lavprisselskapet.Dommen...
Fram til mars 2020 var lockdown for hele samfunn aldri noen del av ulike lands beredskapsplaner. Men da skjedde det et brått og radikalt skifte. Plutselig var lockdown det eneste rette og jo hardere og lengre, jo bedre. Bare det å reise kritiske spørsmål ved denne strategien blir regnet...
Fra Drammen Nei til EUs nyhetsbrev. Klimatoppmøtet i Glasgow er avsluttet. Med fine ord og mange planer. Når det kommer til iverksetting, frykter vi at resultatene lar vente på seg. Mange skylder på andre for å dekke over egen utilstrekkelighet. Det grønne skiftet har ført til at de rikeste har rikere....
Det kommer skarpe reaksjoner på regjeringas nye koronatiltak, ikke minst fra det juridiske fagmiljøet. – Etter min mening beveger vi oss utenfor smittevernloven i det øyeblikket Covid-belastningen ikke er hovedproblemet.Det sier jurist og jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen, som reagerer på at tiltakene forankres i argumenter som...
Dr Lidiya Angelova, Mikrobiolog I begynnelsen var det en sekvens og resten er en historie. SARS-CoV-2-historien starter med en sekvens som ble funnet etter at andre sekvenser ble fjernet fra prøven. Gjør dette det isolert og kan den sekvensen forårsake en sykdom? Historien om SARS-CoV-2 startet ikke i 2019, men i 2003 med...

Steigans lille røde

0
  Bestill fra Ford forlag.
Av TeleSUR. «De væpnede styrkene er ikke en forfatningsdomstol som skal avgjøre avgjørelsene til Kongressen eller den utøvende makten,» sier Alberto Acosta, tidligere president i den grunnlovgivende forsamlingen. Gjennom en kringkasting på fjernsyn utført på onsdag morgen, kom de ekvadorianske væpnede styrker med en uttalelse om president Guillermo Lassos beslutning knyttet til oppløsingen av den...
Den største medieeieren i Norge er Schibsted-konsernet, som eier omkring 30% av landets aviser. Gjennom betydelige aksjeposter i Schibsted har Wall Street skaffet seg en nøkkelposisjon i et av Norges og Nordens største mediehus. For Schibsted er stort også i Sverige. Konsernet har virksomheter i 30 land. Schibsted eier fem...