Jeg har behov for å stole på politiet. Av Steven Crozier. Det siste året har politiet forlenget oppholdsforbudet i midten av Frøya, pålagt av politimesteren etter mange anmeldelser fra utbygger. De fleste anmeldelsene er dog kommet fra vindkraftmotstandere, og er...
Av Odd Handegård. Bjørn Vassnes er forskningsjournalist i Klassekampen. Den 14. oktober hadde han en kronikk i Aftenposten der han tok utgangspunkt i at «nettmediene flommer over av «fake news», konspirasjonsteorier og falske beskyldninger». Han går heldigvis mot sensur av...
Multimilliardæren Bill Gates har kjøpt opp så mye landbruksjord i USA at nå han er landets største jordeier, skriver Forbes. Gates er den fjerde rikeste personen i verden med en nettoformue på nesten 121 milliarder dollar, og er nå altså også blitt en landeierbaron i toppklasse.
Mange norske kraftselskaper har de siste 20 årene prøvd å tjene penger på ymse spekulasjonsprosjekter. Og i stor grad har det gått galt. Vi husker spesielt vanviddet knyttet til investeringene i det som ble kalt «Terra-skandalen» der kraftdirektører fikk lurt sine styrer og sine kommunale eiere til...
Ting går ikke helt etter planen. Av Jan Herdal. Etter at nesten halve året er gått, er vindkraftproduksjonen i Tyskland ned 20 prosent i forhold til i fjor. Den er også klart lavere enn samme periode...
Prisene på elektrisitet og gass stiger ukontrollert. Hvis trenden på gassmarkedet fortsetter, vil Europa møte en gassmangel om vinteren. Dette skriver Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Svak produksjonskapasitet for vindenergi og kjernekraft samt alle slags spesielle klimaskatter driver for tida opp strømprisen i Tyskland og Europa...
Av Odd Handegård. Professor Geir Ulfstein, UiO, hadde for noen dager siden en analyse av høyesterett-dommen om vindkraftutbyggingen på Fosen, i tidsskriftet «Rett24». Konklusjonen var klinkende klar: De vindturbinene som berører reindriftsområdene, må fjernes – uansett hvor store eller små...
Av Jan Herdal. Ifølge foreløpige tall fra kraftbørsen Nord Pool produserte Norge 156,5 TWh strøm i 2021. Det er ny rekord for andre år på rad. Tall fra Statnett viser at vel 16,5 TWH, over 10 prosent, av dette...
Av Are Dammann og Elin Leer-Salvesen. Miljømyndighetene og deres faste oppdragsforskere har stått bak grov miljøkriminalitet gjennom giftdumping og sprengninger i Indre Oslofjord. De ansvarlige må stilles til ansvar! Professor Knut Rudi ved NMBU føyer seg inn i rekken av uavhengige...
Av Odd Handegård. Vi hører det oftere og oftere: «Vi lever i ei tid hvor katastrofale klimahendelser inntrer oftere og rammer hardere enn tidligere». (Fra en kronikk i Klassekampen 17. juni 2022). Kronikken lister opp detaljene: Det blir flere skogbranner,...