Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige. Reineiere gikk til sak fordi de mener vindkraftutbyggingen har vært i strid mot urfolks rettigheter. De mener selv at de...
Av Svein Lund. Etter 8 år med regjering av Høgre med varierande partnarar var vi mange som ønska regjeringsskifte. Ikkje minst på grunn av miljø- og klimapolitikken. Den førre regjeringa gjorde inga tiltak som monna for klimaet. Derimot brukte ho...
Av Odd Handegård. De mange som fortsatt tror at vindkraft i Norge, havvind, hydrogenproduksjon, datasentre etc. vil bidra til reduksjon av de globale klimagassutslippene, fikk for ei uke siden en kraftig smell fra Det internasjonale energibyrået (IEA): Bortsett fra under...
Til: Kringkastingsrådet, NRK. Av Christina Fjeldavli og Gunvor Slaatto. I følge NRK-plakaten skal NRK “bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser.” Motvind...

Tatt av vinden

Av Jan R. Steinholt. Norsk natur vandaliseres i et rasende tempo av vindbaroner, kamuflert som «klimatiltak». Det har resultert i et rettmessig folkeopprør mot kraftutbygging vi ikke en gang har bruk for. Norge er blant de land i verden som...
Gigantisk fyring for kråkene. Av Jan Herdal. EUs hydrogensatsing går ut på å produsere 1 mill. tonn fornybar eller «grønn» hydrogen årlig innen 2024, og 10 mill. tonn innen 2030. Grønt betyr elektrolyse som produksjonsprosess, og...
Av Odd Handegård. Den første kommentaren til norsk energipolitikk i 2021 handler om de fundamentale spørsmålene: Fremmer egentlig den norske energipolitikken den globale klimautviklingen - noe norske politikere ofte hevder. Eller er forsøket på å sette likhetstegn mellom norsk energipolitikk...
Landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne vedtok 28. mars 2021 et krav om at det må bygges 2000 vindturbiner i havet utenfor norskekysten innen 2030. NTB skriver: Den store havvindsatsingen ble banket igjennom på MDGs digitale landsmøte denne helgen.Det partiet går inn for, er å...
Av Odd Handegård. Erna Solberg og Tysklands leder Angela Merkel m.fl. åpnet forrige torsdag (27. mai) den nye strømkabelen mellom Norge og Tyskland (selv om kabelen egentlig har vært i delvis drift siden i høst). Kabelen skal angivelig bedre både...
Fra Politikus. I den siste utgava av Dag og Tid, nr 35 fra 3. september, har Atle Møen et innlegg om biodrivstoff med overskrifta «Handa i klimakvefsebolet». Det gjengis her med hans tillatelse. Politikus har endra overskriften og mellomtitler er satt inn.