Av Odd Handegård. Jo mer man graver i energi- og klimapolitikken, jo mer skjønner man at det er noe fundamentalt galt med norsk (og europeisk) klimastatistikk. De offisielle tallene hevder at Norge slipper ut ganske mye mer klimagass pr. innbygger...
Av Odd Handegård. SV la i går fram en energi- og klimaplan der ingenting henger sammen. De konkrete forslagene er omtrent identiske med de forslag som et regjeringsutvalg nylig publiserte («Prosess21»): Fullelektrifisering (SV: innen 2040). Utbygging av flytende havvind, karbonfangst...
Av Odd Handegård. Elektrifiseringen av Norge vil kreve 30-80 TWh, avhengig av hvor informasjonen kommer fra, og hvor mye som skal elektrifiseres. De illusoriske planene i norsk industri er enorme på sokkelen, innen havvind, batteri- og hydrogenproduksjon, transport og CCS...
Lederen for De grønne i Tyskland, Annalena Baerbock, som seiler opp til å bli en sterk kandidat til å ta over etter Angela Merkel som forbundskansler, ønsker å dekke minst to prosent av Tysklands overflate med vindkraftindustri. Hun hevder at dette angiveling må til for å "redde...
Av Lars Birkelund. I det som tegner til å bli en lang serie om norske mediers sensur til fordel for NATO og Norges utenrikspolitikk har vi kommet til Bergens Tidende. 15. mars sendte jeg en kommentar til  Morten Myksvolls artikkel...
Om man skal fordømme en hel industri, er det greit å vite hva den driver med, skriver Aslak Sira Myhre i denne kronikken i Dagsavisen. Den handler om oljeindustrien og den lemfeldige måten denne industriens framtid er behandlet i valgkampen foran stortingsvalget 2021. Myhre skriver:
Av Hogne Hongset, vindkraftmotstander. Trsdag 27. mai markerte Erna Solberg og Angela Merkel formelt åpningen av strømkabelen NordLink til Tyskland. Det er en kabel som skal bidra til å holde strømprisene høye i Norge. Det vil gi økt risiko for...
Dette innlegget er et tilsvar til debattinnlegget "Hva er den høye himmelen verdt, Ellen Hambro?", av Christina Fjeldavli. Av Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet. Ivar Myklebust Christina Fjeldavli er kritisk til at Miljødirektoratet ikke krever at døde...
Av Odd Handegård. Hurdalsplattformen følger i grove trekk opp energipolitikken fra Solberg-regjeringen hvis tvilsomme politikk i grove trekk skal følges opp: Elektrifisering av sokkelen, havvind, bygging av vindkraft i Norge («lokal aksept»), videreføre Norges deltakelse i det europeiske kvotemarkedet, bygging...
Ordføreren i Tysvær jubler for kommunal vetorett mot vindkraft. Samtidig kan inntektene fra et større vindanlegg øke til flere titalls millioner per år. Dette skriver nettavisa E24 og fortsetter: Hittil har den nasjonale myndigheten NVE hatt hånden på rattet i utbyggingen av vindkraft...