https://youtu.be/APU_gf68rz4 Regjeringa har bestemt at det skal byggjast ut eit vindkraftverk på Haramsøya, på eit fjell som er omkransa av naturreservat og fuglefredningsområde. Lokalbefolkninga blir ikke høyrt på, og i denne videoen prøver eg å beskrive litt korleis eg tenkjer rundt akkurat...
EU har vedteke å verta klimanøytralt. Men kvar skal vi finna minerala vi treng for å få til det? Skal vi alle køyra elektrisk, til dømes, må batteriproduksjonen i verda auka 500 gonger. Dette skriver Jon Hustad i Dag og Tid. Hustad tar...
Av Odd Handegård. Den økende motstanden mot vindkraft i Norge blir ikke bare illustrert av stadig nye meningsmålinger, og ved en betydelig folkelig organisering lokalt og av en rekke nye Facebook-sider. Motstanden er også i ferd med å bli ufattelig...
Av Øyvind Andresen. Vindkraftindustrien har hatt en våt drøm: Å kle naturen fra Lister til Bykle med vindturbiner. Agder skulle bli Europas grønne batteri. Det var bare en faktor som foreløpig har satt en stopp for drømmen: Folkelig motstand. Men...
Det har ulmet lenge, men våren 2021 slo ulmingen ut i åpne flammer – Arkitekturopprøret Norge er et faktum. Facebooksida deres ble opprettet allerede i 2016, men det var først på ettervinteren og våren 2021 det tok av. Nå har de ca. 20.000 følgere...
Av Ivar Austbø. Fuglepopulasjoner i det franske landskapet har falt med en tredjedel de siste 15 årene, ifølge forskere. Dusinvis av fuglearter har hatt en reduksjon i antallet, noen med opptil to tredjedeler, rapporteres det i to studier – en nasjonal og en annen som dekker en stor landbruksregion i det...
Skjønner vi egentlig hva vi på kommando fra EU er i ferd med å gjøre med norsk natur? spør Jan Herdal i en artikkel på derimot.no. Herdal fortsetter: Ei vindturbin på Fosen, Norges hittil største vindkraftprosjekt, rager 145 meter over bakken inkludert rotor....
Noen grupper "klimaopprørere" vil at det skal erklæres "unntakstilstand mot klimakrisa". Men hva vil de? Den kapitalistiske rovdriften på mennesker og natur har skapt kriser som truer grunnlaget for menneskelig sivilisasjon. Dette har vi brukt mye plass og kilder på å dokumentere her på steigan.no.
Elbilpolitikken stimulerer både kjøp og bruk av elbil. Det er den fjerdedelen i befolkninga som tener best, som får mest økonomisk glede av desse fordelane. Det er 15 gonger fleire elbilar per vaksen i dei rikaste hushald enn i hushald med låg inntekt.
Vi har i årevis pekt på behovet for å bli uavhengig av fossil energi. Det er nødvendig, sjøl om man et øyeblikk ser bort fra utslippene – ganske enkelt fordi olje, kull og gass er ressurser som vil ta slutt, enten vi ønsker det eller ei.