Denne grafen og litt forklaring gjør det rimelig å anta at valget står mellom vindpark og reindrift på Fosen, og ikke et kompromiss: Av Einar Flydal, pensjonist, fhv. forsker og strategirådgiver i Telenor og univ.lektor NTNU De lavfrekvente elektromagnetiske feltene i den biologisk aktive trekanten forstyrrer livet – på Fosen så...
Etter at Frederic Hauge og Bellona har velsignet elbilene og gjort dem til et miljøikon har det omtrent vært umulig å få en kritisk diskusjon om elbilen i Norge. Norge er uten sammenlikning det største elbilmarkedet i verden, både i andelen av totalmarkedet og i forhold til folketallet. Og...
Av Svein Lund. Denne overskrifta er ein smule inspirert av Kjærlighet i koleraens tid. Denne boktittelen av Gabriel Garcia Márquez seier noko om det kontrastflylte og tilsynelatande umoglege, men likevel naudsynte. Kven kan tenke på kjærleik når koleraen rammar? Kven kan tenke på klassekamp og miljøkamp når koronaen no rammar...
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la denne uka fram forslag til nye områder hvor det kan etableres havvind, men advarte samtidig om manglende lønnsomhet. Norske skattebetalere og strømkunder vil måtte bære kostnadene. Vindkraftbransjen antydet tidligere at det var behov for opptil 5000 kvadratkilometer for å bygge ut 30 GW havvind....
Forskere fra det tyske Alfred-Wegener-instituttet ble sjokkerte da de fant 14.000 partikler med mikroplast per liter snø på Svalbard. De hadde tidlligere registert konsentrasjoner på 154.000 partikler per liter i Bayern, men det kom som en overraskelse at de skulle finne så mye plast i snøen langt oppe...
Hvis jeg var sosialdemokratisk statsminister i Norge ville jeg stilt et helt spesielt forslag. Mer følger om litt. Først litt bakgrunn. Problemet med oljerikdommen Norge er blitt søkkrikt på olje, og det har naturligis gitt oss en høyere velstand. Men vi kan ikke nekte for at vi dermed som nasjon er...
Gunhild Stordalen blir en av fem temasjefer når FN avholder toppmøte om mat og bærekraft i 2021, skriver E24. Stordalens kommentar er at dette er litt surrealistisk. Det er en kommentar vi kan slutte oss til, om enn på en annen måte enn det hun ønsker å formidle. Gunhild...
Av M. K. Bhadrakumar. FNs sikkerhetsråd holdt et ekstraordinært arrangement 6. april under tittelen Arria Formula Meeting on Biological Security angående biologiske aktiviteter i land inkludert Ukraina. Forutsigbart nok dukket ikke amerikanske og britiske representanter opp på arrangementet, og vestlige medier lot også som om det ikke eksisterte. Men det forringer ikke den...
https://www.facebook.com/photo?fbid=5325079627549961&set=pcb.5325079754216615
Vårens absolutt viktigste jobb er å få på plass en avtale om økt beredskap og norsk sjølforsyning Av Romy Rohmann. Jordbruksforhandlingene er på trappene, det er et være eller ikke være for bønder og småbrukere i Norge. Vi vet ikke om det er grunn til å håpe at regjeringa og landbruksmyndighetene har...
Av Odd Handegård. Bladet Nordlys gir seg ikke. Det bladet som tidligere virkelig klarte å forsvare interessene til folk flest – særlig i Ivan Kristoffersens redaktørperiode – er nå i ferd med å bli ei rein Høyreavis. Verst er det i energipolitikken. Det er ganske ufattelig at redaktøren kan innbille...