Gibraltar er det mest vaksinerte samfunnet i verden. "The Rock" som landstripa kalles, har et folketall på 33.679. Per 24. september hadde man satt 79.502 vaksinedoser, til tross for at barn ennå ikke er inkludert i kampanjen. Det gir en nærmest uslåelig vaksinasjonsgrad på 119%! Siden motivasjonen for vaksinene...
Den russiske marinen har gjennomført en stor øvelse i Stillehavet, i farvannene ved Hawaii, og det russiske forsvarsdepartementet sa i et sammendrag av øvelsen at flåten den øvet på "å ødelegge fiendens hangarskipsgruppe" og utførte st simulert angrep med cruisemissiler mot "kritisk viktig" militær infrastruktur. “For å skape en situasjon...
Av Øyvind Andresen. Verdens 500 rikeste økte formuen med 1000 milliarder dollar i 2017, ifølge Bloombergs nyeste oversikt. Igjen er det gode nyheter for de rikeste slik det har vært i årene etter finanskrisa. Mens  millioner av mennesker ble kasta ut i fattigdom, sult og arbeidsledighet, kan sjampanjekorkene sprette på...
Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber innstendig om at norske styrker hentes hjem fra Irak. Nå ber Rødt om en åpen redegjørelse fra både forsvars- og utenriksministeren i Stortinget. Dette kommer fram i et intervju med Dagbladet 6. januar 2020. Moxnes sier til avisa: "- Når USA utfører attentat mot iranske...
Dr. Astrid Stuckelberger er norskfødt doktor tilknyttet Verdens Helseorganisasjon (WHO). Hun er også forsker og pedagog (PhD) med bakgrunn i biologi og helse, og har erfaring fra blant annet geriatri, medisin, og psykologi (se hjemmesiden hennes her).Som pedagog og NGO-aktivist er hun ansatt i WHO med oppgave å undervise...
Nyutgivelse. For å forstå verden rundt oss trenger vi mennesker både metaforer og fortellinger. Fakta og argumenter spiller naturligvis sine roller, men de trenger en tolkningsbakgrunn. Og det er her fortellingene kommer inn. Slik har det vært siden de eldste tider. Da Norge skulle bli en sjølstendig nasjon trengte vi...
USA har så langt mislykkes i sin hybridkrig mot Venezuela. Det nærmest operettaktige kuppforsøket til Juan Guaidó har så langt mislykkes kapitalt. Forsøkene på å provosere fram et påskudd for intervensjon gjennom de såkalte hjelpesendingene fra Colombia mislyktes så grundig at til og med New York Times måtte innrømme...
En voksende mengde bevis tyder på at USA vil ødelegge den globale økonomien framfor å la Kina ta kontrollen over Taiwans halvlederfabrikker. Av Alexander Rubinstein, The Grayzone, 13. mars 2023. Tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus, Robert C. O'Brien, har antydet en skummel amerikansk beredskapsplan i tilfelle en kinesisk invasjon...
Dette er del 3 i en serie på 5 artikler om sosialisme. Del 1 tar for seg sosialismens filosofiske grunnlag, del 2 tar for seg en alternativ filosofisk tilnærming, del 3 tar for seg kapitalismens bærende ide, del 4 tar for seg kapitalismens nåværende utviklingstrekk og del 5 om...
Utenriksdepartementet i USA har gitt klarsignal for tre NATO-allierte til å skynde seg med å sende anti-pansermissiler og andre amerikanskproduserte våpen til Ukraina, utfra en forestilling om at Russland vil invadere Ukraina. Forespørslene fra Latvia, Estland og Litauen ble mottatt de siste ukene, og den siste av de tre ble...