Avisen Brecha intervjuer Evo Morales. Den tidligere presidenten i Bolivia tviler på at den nye regjeringen vil anerkjenne seieren hvis det tidligere regjeringspartiet MAS skulle vinne valget i mai. Han insisterer på at forsøket på gjenvalg forrige oktober var legitimt og mener...
Bombinga av Dresden sjokkerte verda av Brett Wilkins, Common Dreams. Kurt Vonnegut  Dei allierte si øydelegging av Dresden var ikkje det største eller mest dødelege bombardementet av ein tysk by under Andre verdskrig....
Dei sameinte statane kan stå andsynes ein stuttare historisk eksistens enn Dsjengis Khans mongolske imperium. Av Pepe Escobar. Ein stor prosent av opinionen i det liberale vest ser den amerikanske tolkinga av kva ein sivilisasjon skal vera...
I vår analyse av den offensiven som verdens milliardærer fører an i under påskudd av "klima" skrev vi: Nå handler det ikke lenger om klima. Dette er rå klassekamp. Noen lesere har reagert på dette og spurt hvordan dette kan være klassekamp. Det er...
Av Kajsa Ekis Ekman. De infödda kallas palestinier. De beskrivs som mycket problematiska. De förstår inte sitt eget bästa, de röstar på fel partier, de har en önskan om självstyre men är inte mogna för det än.
At the moment, the United States has great difficulty in retaining its hegemony in the Middle East. Its troops have been declared unwanted in Iraq; and in Syria, the US and their foreign legion of terrorists lose terrain and positions every month. The US has responded...
USA har store problemer med å beholde hegemoniet sitt i Midtøsten. Deres tropper er erklært uønsket i Irak, og i Syria taper de og deres fremmedlegion av terrorister for hver måned med terreng og posisjon. USA har svart på dette med en betydelig eskalering i form av...
"Dette er ingen fredsplan for Midtøsten. Denne planen gir Israel suverenitet over palestinsk territorium," sa palestinernes statsminister Mohammed Shtayyeh 27. januar 2020. Trumps plan går imot en rekke resolusjoner i FNs sikkerhetsråd, som USA tidligere har vært med på å vedta, og som slår fast at Israels...
Solbergregimet engasjerte SINTEF for å prøve å finne ut om det hadde vært noen forsøk på påvirkning av det norske kommunevalget i 2019. Oppdraget var en del av regjeringens såkalte tiltaksplan for "å styrke motstandsdyktigheten mot påvirkning ved valg". Rapporten fra SINTEF foreligger nå...
Den ble annonsert som "millionmarsjen" mot USAs militære tilstedeværelse i Irak, og det ser ut til at over to millioner mennesker har tatt del i den enorme protesten i Bagdas gater 24. januar 2020. Sayed Sadiq al-Hashemi, som er direktør for Iraqi Center for...