Høsten 1998 besøkte jeg Kina sammen med journalist Peter M. Johansen fra Klassekampen. Vi hadde møter med ledere på toppnivå, på provinsnivå og vi møtte folk på grasrota. Våre undersøkelser fikk oss til å trekke denne konklusjonen: "Sjøl med synkende vekstrater vil Kina om 20 år ha større økonomisk...
Finansministrene i eurosonen er blitt enige med forhandlerne fra Hellas om en fortsettelse av kreditten. Men i følge rapportene har Syriza gjort så store innrømmelser til EU og Tyskland at Alexis Tsipras skal få problemer med å møte de velgerne som ga ham mandat til å bryte med EUs...
OECDs visedirektør Bob Ford har vært på Norges-besøk og fortalt norske politikere noen sannheter de burde ha skjønt for lengst. Han sier til Dagens næringsliv: - Gitt muligheten for at avkastningen kan bli lav, så bør Norge tenke på hva det har råd til. Norge har dårligere råd enn dere...
Kuppforsøket i Tyrkia ga president Recep Erdoğan en anledning til å renske ut dem han ser som sine fiender i hæren og i rettsapparatet. Han har sjøl kalt kuppet "en gave fra Gud". Samtidig har han beskyldt USA for å beskytte den han anklager som hjernen bak kuppforsøket, nemlig...
Frankrike var en av verdens store industrinasjoner. Det er bare å tenke på navn som Citroën, Renault, Airbus, Peugeot og Alstom så aner man at landet har tilhørt førstedivisjon. Men det var den gang. Etter at Frankrike ble med i eurosonen har landet stupt som industrinasjon, og fallet er størst...
Donald Trump signaliserer kursendring i USAs utenrikspolitikk. I en tale i Cincinnati 1. desember 2016 sa han at USA ikke lenger vil gå inn for regimeskifter rundt omkring i verden. Han sa: We will pursue a new foreign policy that finally learns from the mistakes of the past. We will...
USAs utenriksminister John Kerry tok i sin avskjedstale i FN et kraftig oppgjør med Israels politikk overfor palestinerne og de ulovlige bosettingene på Vestbredden. Aldri tidligere har en amerikansk utenriksminister vært så krass i sin kritikk av Israel. USA lot være å nedlegge veto da FNs sikkerhetsråd vedtok en...
Mens EU langsomt rives i filler av sine egne indre motsetninger og misnøyen med unionen øker i alle medlemsland, appellerer fire parlamentspresidenter om at EU må ta motsatt kurs. De ønsker en føderal union, altså en EU-stat. Det er Claude Bartolone, Frankrike, Laura Boldrini,  Italia, Mars Di Bartolomeo, Luxemburg og...
Stikk imot ønskene til president Donald Trump og med stemmetallene 98-2 har Kongressen i USA vedtatt en full handelskrig mot Russland. Vedtaket vil få vidtrekkende negative konsekvenser for verdensøkonomien, og det vil også ramme Europa med full tyngde. Den russiske statsministeren Dmitri Medvedev understreker alvoret i situasjonen og skriver at...
Med utgangspunkt i tre ulike kilder, en britisk, en serbisk og en amerikansk, har jeg vist hvordan jihadister har bygd opp treningsleire på Balkan med Bosnia som sentrum. Noen lesere har spurt meg om jeg vet hvem som finansierer disse prosjektene, så jeg har undersøkt litt. Etter sin natur er...