Økonomi

Den store verden – og kultursamarbeidet Tolfa / Nesodden

Under kulturfestivalen TolfArte 8. august 2015 undertegnet kultursjefene i Tolfa og Nesodden en kulturell samarbeidsavtale. Det er enda et skritt framover i et helt spesielt italiensk-norsk samrabeid som har pågått siden 1995. Og alt tyder på at det vil gå ytterligere framover fra dette punktet. Hva er så spesielt med Tolfa og dette norsk-tolfetanske samarbeidet,…

EUs migrasjonspolitikk bryter sammen – et stygt syn

Fredsprisvinner EU skulle skape forbrødring og hindre krig gjennom å bygge ned landegrensene. EUs egne festtaler overgås bare av Thorbjørn Jaglands begrunnelse for fredsprisen. Men da eurosonen knuste det greske demokratiet og reduserte landet til en tysk koloni, viste EU sin sanne karakter. Det var også lettere å snakke om “fri flyt” så lenge økonomien…

Post-kapitalisme eller Kommunisme 5.0?

Den britiske kringkastingsmannen og venstreorienterte journalisten Paul Mason har nylig (30. juli 2015) gitt ut boka Post-capitalism. Han presenterer den sjøl i en lang kronikk i The Guardian under tittelen “The end of capitalism has begun”. Dette er et tema som interesserer meg og mine lesere, så jeg vil gjerne kommentere på grunnlag av artikkelen.…

1950 var året da det ble så bratt

Min generasjon, etterkrigsgenerasjonen, har vendt seg til atadig økende vekst, og tror at det vil fortsette. I min tid har veksten i norsk økonomi vært på ca. 4% i året, og fortsatt publiseres det prognoser som sier at slik skal det også bli de neste 65 årene. Svært få tenker over at en vekst på…

I ro og mak fortsetter Saudi Arabia sine forbrytelser i Jemen

Saudi Arabia fortsetter sine angrep på nabolandet Jemen. Den humanitære situasjonen er katastrofal. 80% av befolkninga har behov for umiddelbar hjelp, 1,3 millioner er drevet på flukt, minst 4000 mennesker er drept i løpet av krigen. Denne krigen ble godkjent av FNs sikkerhetsråd 14. april da det vedtok sin resolusjon 2216 om Jemen (bare Russland…

USA: – Femti års krig mot IS?

Tyrkia har angivelig gått til krig mot Den islamske staten, enda landet har vært den viktigste forsyningslinja til IS, både når det gjelder rekrutter, utstyr og våpen. Og det første Tyrkia gjør når landet skal føre denne krigen, er å bombe den kurdiske PKK-geriljaen, som slåss mot IS. Tyrkisk presse sier at Tyrkia har vært…

Råvareprisene i fritt fall – alle tegn tyder på krakk

Siden sommeren 2014 er oljeprisene på verdensmarkedet halvert. Det har ikke ført til den veksten i de oljeimporterende landa som noen kanskje hadde trodd. Det man ser er tvert om at at nesten alle andre råvaremarkeder er i fritt fall. Det gelder: andre energibærere som kull og naturgass industrimetaller som jernmalm, aluminium, kopper, nikkel, sink…

EU: Enheten slår sprekker, folk snubler mot utgangen

Eurosonens ydmykelse av Hellas har ikke styrket eurolandas enhet seg i mellom. Riktignok har de redusert Hellas til en koloni som skal styres av utenlandske direktiver, men kampen innad i eurosonen er bare blitt skarpere. Wolfgang Schäuble vil ha Sør-Europa ut av euroen og skape en tysk sone. François Holland har sjokkert franskmenn med å foreslå…

Hillary Clinton – feministenes president?

Da Hillary Rodham Clinton lanserte sitt kandidatur til jobben som USAs neste president, profilerte hun seg som en feministisk kandidat. Talen ble holdt på noe som kalles Women of the World Summit, og hun lanserte seg som den som skal kjempe for kvinners og barns rettigheter. I sin tid som utenriksminister lanserte hun soft power…