Økonomi

St. Olavs Hospital – arbeidstid – og Marx

Av Terje Valen. Hovedtillitsvalgt ved St. Olavs Hospital, Gro Lillebø, skriver i Klassekampen 31. oktober 2017 om at ledelsen har innført sparetiltak for sykepleierne. De skal «få lov» til å jobbe på lørdagskvelder mot at de bruker et kvarter mindre tid per dag på å rapportere, dvs. overføre livsviktig informasjon til neste skift. Vi skjønner…

Petrodollarsystemet smuldrer opp innenfra og utfordres utenfra

Av Erik Plahte. «Om vi skulle peke på hva som framfor alt styrker USAs imperialisme og strebing etter verdenshegemoni, skiller dollarens rolle seg markant ut», skriver Federico Pieraccini i en serie på tre artikler om hvordan USA taper kampen mot Russland og Kina – økonomisk, politisk og militært. Det er tre grunner til dollarens enestående…

Petrodollar – ei gullgruve uten gull

Av Erik Plahte Petrodollar-avtalen med Saudi Arabia innebar at all olje ble solgt mot dollar. Saudi Arabias dollar fløt tilbake til USA mot at Saudiene investerte dem i amerikanske verdipapirer. Slik kom dollarene tilbake til USA  mens gjelda til oljeprodusentene økte og økte. I tillegg kunne USA uten kostnader bla opp stadig nye dollarer til…

Slik oppsto petrodollaren

Av Erik Plahte Du har sikkert hørt om petrodollar, men hva slags dollar er dette egentlig? Her kommer den første av tre artikler om petrodollaren. Her kan du lese om hvorfor og hvordan petrodollaren oppsto. Den andre vil ta for seg hvordan petrodollarsystemet fungerer, og hvilken betydning det har for USA som supermakt. Den siste…

Ingen nødhjelp til orkanofre i Texas hvis de boikotter Israel

Fra den danske avisa Arbejderen: Hvis du vil søge offentlig hjælp til at genopbygge dit hus efter orkanen Harveys raseren i Dickinson, Texas, skal du først skrive under på, at du hverken nu eller indenfor kontraktens gyldighedsperiode vil boykotte Israel. Men det første tillæg i USA’s forfatning beskytter amerikanernes ret til at boykotte. Andre Segura, ACLU…

Syriakrigen og det nye Midtøsten

Planen var at de sekulære arabiske statene skulle hakkes opp i religiøse bantustans i stadig krig med hverandre. Dette skulle bane veien for den endelige krigen mot Iran og for USAs og Israels fullstendige kontroll over Midtøsten. Og lenge gikk alt etter planen. Irak ble knust og det samme ble Libya. Og for bare to…

Hva betyr folkeavstemningene i Veneto og Lombardia?

Som en gjenklang av folkeavstemninga om uavhengighet i Catalonia har de to regionene Veneto og Lombardia hatt hver sin folkeavstemning om mer uavhengighet av Roma. Avstemningene var ikke bindende. I Lombardia, som har Milano som hovedstad, ble ikke resultatet gyldig, siden mindre enn 50% av de stemmeberettigede deltok, nemlig 39%. Men av de som avga…

Eliten hater å bli kalt elite

Noe av det beste Occupy-bevegelsen gjorde var å sette ord på den ekstreme maktkonsentrasjonen i dagens samfunn. Den kalte det de 99% mot de 1%. En nærmere analyse viser at det er verre enn som så. Den gruppa som virkelig tjente grovt på finanskrisa utgjorde ikke mer enn 0,01% av samfunnet i USA. Gruppa av…

The Foundations of the Billionaires and the Foreign Policy of Norway

By Pål Steigan, steigan.no. In recent years we have repeatedly seen how closely Norwegian politicians cooperate with multibillionaires and their foundations. Among them we find the foundation of Bill and Melinda Gates, who has received royal welcomes in Norway. The Clinton Foundation is another one, and Norway and Saudi-Arabia have been among its biggest contributors.…

Store økonomiske ulikheter i alle demografiske grupper i USA

Av Ivar Austbø. People’s Policy Project (PPP), en uavhengig tenketank som støttes av smådonasjoner, har gått gjennom fordelingen av velstand i forskjellige demografiske grupper, og funnet et gjentagende mønster der en liten andel av gruppen eier mye mer enn de andre i samme gruppe. Enten PPP så på alder, utdanning eller rase, så de at…