En rundeborddiskusjon ble arrangert av den konservative tenketanken The Heritage Foundation 10. november i Washington DC. Medlemmer fra House Freedom Caucus og tre eksperter deltok på arrangementet. Av Martin Langvad Ekspertene var Martin Kulldorf og Jay Bhattacharya, professorer fra Stanford og Harvard, også kjent fra Great Barrington Declaration, samt Scott Atlas, en...
Forskerne finner endringer i hjerne til unge mennesker som tilsvarer det som er observert hos barn som er utsatt for vold eller omsorgssvikt. Hjernen til ungdommer som ble studert etter at pandemien var avsluttet, virket flere år eldre enn de til tenåringer som ble studert før pandemien. Til nå har...
Dommen over de ansvarlige for å påføre økonomi og samfunnsliv enorme skader bør bli streng. Den studien vi meldte om i går som er gjennomført av John Ioannidis og ei gruppe andre forskere er nå fagfellevurdert og publisert. Les: Studie fra Yale: Faren for å dø av covid er forsvinnende...
Av Terje Sørensen, pensjonert advokat. Wikipedia (https://no.wikipedia.org/wiki/Norden) definerer «Norden» som ‘et geografisk og kulturelt område som utgjøres av de nordeuropeiske landene Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. De danske selvstyrte områdene Grønland og Færøyene samt det finske selvstyrte området Åland regnes også som tilhørende Norden’. I relasjon til denne artikkelen...
Av James Corbett, corbettreport.com, 29. januar, 2022 Fra GMO og lab-dyrket kjøtt til "Eat Ze Bugs" agenda og molekylær gastronomi, lesere av Hva er fremtiden for mat? vil vite at den globale kabalen er travelt opptatt med å lage uhyggelige planer for å omorganisering av vår matforsyning. Og som lesere av Hvem står bak the Great...
Riksrevisjonen ga 21.02.2023 ut en rapport om at målet fra 2014 om å stanse lekkasjene fra gamle vannrør med 30 prosent, hadde mislyktes. De har nå økt! Det er sløsing med penger å bruke dem på å rense vann bare for å sende det ubrukt ut i grunnen. Men...
Karl Lauterbach med spektakulær helomvending. Av Thomas Fazi, 15. mars 2023. Utenfor Tyskland er det få som har hørt om Karl Lauterbach, Tysklands helseminister. Men han er en av nøkkelfigurene i den vestlige Covid-responsen. En gang ble han hyllet som en helt, men nå er han oppslukt av den største skandalen...
Etter å ha skrevet et «forsvarsskrift» for poteten har jeg blitt oppfordra til å skrive om andre gode matressurser som er lett å dyrke eller høste i naturen. Av Romy Rohmann. Vi skreiv om poteten på Steigan.no 17. mars: Poteter er noe som lenge har fått et ufortjent dårlig rykte og dette...
Det er under 1 prosent av legene og 0,5 prosent av annet helsepersonell som jobber i private helsetjenester. Av Romy Rohmann. I 2019 var det i overkant av 530 000 personer i alderen 15-74 år som har helse- og sosialfaglig utdanning i Norge, ifølge statistikken Helse- og sosialpersonell. Av disse er...
Ny studie avslører ytterligere helseskader ved å konsumere det godkjente søtningsstoffet sukralose. Sukralose er godkjent av FDA i USA. Stoffet er også godkjent i Norge. The Epoch Times skriver: En ny studie på sukralose – et populært sukkerfritt søtningsmiddel som gjennomgikk 110 sikkerhetsstudier før US Food and Drug Administration (FDA) godkjente...