Hjem Søk

regionreformen - søkeresultater

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du prøve igjen med et nytt søk.

Regionreformene og fylkene

0
Av Frode Bygdnes. Vi har nå bak oss et Stortingsvalg som måtte gjennomføres i de gamle fylkene bl.a. fordi det var umulig å regne ut...

Regionreformen: Ta til fornuft

0
Av Frode Bygdnes. KrF holder fast på regionreformen. I så fall må de også være med på å gi regjeringa utvidede fullmakter for å gjennomføre...

Fylke eller region?

0
Av Frode Bygdnes. Troms og Finnmark skal igjen bli to fylker. Det er en viktig seier for folkeviljen og for muligheten til å drive distriktspolitikk...

«Det handler om Norge» – NOU 2020:15

0
Av Frode Bygdnes. Høringsfristen på NOU-en går ut nå den 26.mars. Utredninga om demografiutfordringene i distriktene er Norman-utvalget sin analyse og anbefalinger til Solbergregjeringa. Utvalget...

Vi krever offentlige arbeidsplasser

0
Av Frode Bygdnes. Regjeringa la frem Nordområdemeldinga, Meld.St.9 (2020 – 2021) i forrige måned. Meldinga understreker behovet for å ha folk boende her nord. Bolyst...

Statens vegvesen kan kollapse

0
Siw Tyldum sitter på innsiden av Statens Vegvesen og advarer mot at selskapet kan kollapse. Hun får full støtte av leder Julie Brodtkorb i...

– Ernas aller største reformtabbe som statsminister

0
Den omfattende motstanden mot kommune- og regionalreformene er en følge av at reformene har kjørt seg fast. Nå vil Regjeringa fullføre dem, men det...

Tromsø kommune tvunget til å ta imot atomubåter fra Nato

0
I strid med lokalpolitikernes ønske skal reaktordrevne ubåter fra Nato legge til kai i Tromsø kommunes havn. Forsvaret har solgt sine marinebaser i området....

Det trengs et distriktsopprør – og folk i byene bør støtte det

0
Av Frode Bygdnes. Befolkningsutviklinga for Nord-Norge er skremmende. Det er blitt mer enn 2000 færre folk i de tre nordligste fylkene det siste året. Dette...

Domstolene og demokratiet

0
Av Frode Bygdnes. Da har domstolkommisjonen levert bestillingsverket til regjeringa. Det skjedde den 2. oktober i år. Antall tingretter skal halveres fra 60 til 30, men 8...