Hjem Søk

plahte jernbanepakke - søkeresultater

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du prøve igjen med et nytt søk.

Jernbanepakke 4 – ett skritt nærmere EU

Av Erik Plahte. Med Jernbanepakke 4 vil den blå-blå regjeringa sementere den jernbanepolitikken den har...

Svake og irrelevante argumenter for Jernbanepakke 4

Jernbanepakke 4 behandles i Stortinget 31. mai. Av Erik Plahte. Ingen...

Høyesterett bruker Grunnloven for Jernbanepakke 4

Stortinget vedtok 17. desember 2020 å spørre Høyesterett om Stortinget kan vedta 4. jernbanepakke med hjemmel i Grunnloven § 26. Høyre og Venstre...

Å innføre Jernbanepakke 4 vil svekke den nasjonale sjølstendigheten

Av Erik Plahte. Det er to paragrafer i Grunnloven som gjelder norsk tilslutning til overnasjonale...

Hvorfor er det så viktig for regjeringa å innlemme Jernbanepakke 4 i EØS-avtalen?

Av Erik Plahte. Trass i bastant motstand blant folk flest vil regjeringa fremme proposisjonen om...

Norsk jernbane trenger ikke Jernbanepakke 4, det er EU-tilhengerne som trenger den

Av Erik Plahte. Kan Norge konkurranseutsette jernbanen og innrette oss etter EUs tekniske standarder og...

To spørsmål til Hareide om Jernbanepakke 4

Av Erik Plahte. Nå er det selveste samferdselsministeren som prøver å komme med et forsvar...

Fortsatt utenomsnakk om Jernbanepakke 4 fra de blå-blå

Av Erik Plahte. På nytt har Helge Orten (H), leder for Transportkomitéen på Stortinget, demonstrert...

Syltynne begrunnelser for Jernbanepakke 4

Av Erik Plahte. På møtet foran Stortinget under jernbanestreiken mot EUs Jernbanepakke 4 den 10....

Bastant motstand mot jernbanepolitikken til regjeringa

Av Erik Plahte. Solberg-regjeringa har minimal støtte til jernbanepolitikken. Motstanden blant folk flest er stor,...