Hjem Søk

plahte jernbanepakke - søkeresultater

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du prøve igjen med et nytt søk.

Jernbanepakke 4 – ett skritt nærmere EU

0
Av Erik Plahte. Med Jernbanepakke 4 vil den blå-blå regjeringa sementere den jernbanepolitikken den har før siden Stortinget vedtok jernbanereformen i 2015. «Å slutte seg...

Svake og irrelevante argumenter for Jernbanepakke 4

0
Jernbanepakke 4 behandles i Stortinget 31. mai. Av Erik Plahte. Ingen blir vel overraska over at representantene fra Høyre og Venstre i transportkomiteen på Stortinget innstiller...

Høyesterett bruker Grunnloven for Jernbanepakke 4

0
Stortinget vedtok 17. desember 2020 å spørre Høyesterett om Stortinget kan vedta 4. jernbanepakke med hjemmel i Grunnloven § 26. Høyre og Venstre stemte mot...

Å innføre Jernbanepakke 4 vil svekke den nasjonale sjølstendigheten

0
Av Erik Plahte. Det er to paragrafer i Grunnloven som gjelder norsk tilslutning til overnasjonale organer. Etter § 26 kan kan Stortinget vedta med allminnelig...

Hvorfor er det så viktig for regjeringa å innlemme Jernbanepakke 4 i EØS-avtalen?

0
Av Erik Plahte. Trass i bastant motstand blant folk flest vil regjeringa fremme proposisjonen om å innlemme Jernbanepakke 4 i EØS-avtalen i høst. Proposisjonen ble...

Norsk jernbane trenger ikke Jernbanepakke 4, det er EU-tilhengerne som trenger den

0
Av Erik Plahte. Kan Norge konkurranseutsette jernbanen og innrette oss etter EUs tekniske standarder og løsninger uten å godta Jernbanepakke 4? I Klassekampen 16. juni...

To spørsmål til Hareide om Jernbanepakke 4

0
Av Erik Plahte. Nå er det selveste samferdselsministeren som prøver å komme med et forsvar for å innføre Jernbanepakke 4 (Klassekampen 3. juni). Har han...

Fortsatt utenomsnakk om Jernbanepakke 4 fra de blå-blå

0
Av Erik Plahte. På nytt har Helge Orten (H), leder for Transportkomitéen på Stortinget, demonstrert at argumentene for Jernbanepakke 4 de blå-blå framfører ikke holder...

Syltynne begrunnelser for Jernbanepakke 4

0
Av Erik Plahte. På møtet foran Stortinget under jernbanestreiken mot EUs Jernbanepakke 4 den 10. oktober fikk tilhengerne av jernbanepakka legge fram sine argumenter. Det...

– Uforståelig at er prosjekt til 37 milliarder etter få dagers drift bryter sammen

0
Det er fortsatt uvisst når Follobanen kan åpne for trafikk. Lokalpolitikerne mener toppledelsen i Bane Nor bør vurdere sine stillinger. Dette skriver Sissel Hoffengh i...