Hjem Søk

johan nygaard målstyring - søkeresultater

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du prøve igjen med et nytt søk.

Strategisk samarbeid i målstyringshelvete

Johan Nygaard Av Johan Nygaard. Takk til Leidulv Husjord for at han følger opp debatten om mål- og resultatstyring og svarer på min og Erik Plathes...

Målstyring som verktøy for demokratiet?

Av Erik Plahte Ja, målstyring kan bli et verktøy for demokratiet, hevda Leidulf Husjord i et innlegg på steigan.no 6. januar. Innlegget var et svar...

Målstyring kan bli et verktøy for demokratiet

Av Leidulf Husjord Johan Nygaard beskrev på steigan.no den 18. desember om «visjonen om kvalitetssamfunnet». Jeg vil her ikke diskutere kvalitetssamfunnet men bare stille spørsmålet...

Om å forstå hva vi ikke forstår

Av Bjarne Berg Wig. Systemtenkning del I Finnes det en skjult krise som underbygger andre kriser? Finne det en ”meta-krise”? Svaret er: Tenkning som for lengst...

Støre i skvis

  Av Johan Nygaard. Matematikkundervisningen i grunnskolen lærer barna at løsningen på et problem ligger i forståelsen og beskrivelsen av problemet. Det er kunsten. Med referanse til...

Hva skjer når vi ikke tar kampen om målene?

Av Leidulf Husjord I mine artikler 6. og 24. januar her på steigan.no reflekterer jeg over to sentrale spørsmål. 1) Er Balansert Målstyring en mulighet...

Hva er vår strategi mot måletyranniet?

Av Leidulf Husjord Jeg takker Johan Nygaard og Erik Plahte for kritiske innlegg her på Steigan.no. Vi er enige i at målstyring i mange organisasjoner...

Et kvalitetsorientert folkestyre

Av Johan Nygaard Leidulf Husjord skriver i en artikkel på Steigan.no 6. januar at han vil « polemisere mot Johan sin ensidige slakt av målstyring...

Visjonen om kvalitetssamfunnet

Av Johan Nygaard Den tverrfaglige og forskningsbaserte, norske og internasjonale, kritikken av det hegemoniske mål- og resultatstyringsparadigmet kommer stadig bedre til uttrykk i de...

Systemforståelse som mental hygiene (Del 4)

Johan Nygaard Finanskapitalismen fungerer som parasitter på realøkonomien og de statlige overbygningene. Mål- og resultatstyring tar utgangspunkt i det finansielle eierperspektivet, og er en typisk...