Havre til en døende hest

0
Fra NRK 18. januar 2023

Dette gamle ordtaket beskriver på mange måter NATO-landenes våpen- og pengestøtte til Ukraina.

Av Torolv Stunes.

De fleste militære analytikere som ikke inngår i NATOs propaganda mot Russland mener Ukraina krigen – på sikt – er tapt for NATO/Ukraina. Dette ut fra en analyse av produksjonskapasitet for militært materiell- inkludert ammunisjon. Men også Russlands befolknings overvekt, og dermed muligheten for på dette område å rekruttere betydelig flere soldater enn Ukraina.

Krigen er basert på leveranser av militært materiell og kapital til Ukraina fra NATO, mens ukrainerne har stilt opp som krigens «kanonføde».

Ukrainakrigen har medført høye dødstall – både ukrainske og russiske soldater.

Media melder om «jakten» på ukrainske rekrutter – etter at aldersgrensen for mobilisering er senket. At det også er planlagt en kirkegård for 150.000 falne ukrainske soldater i utkanten av Kiev, forteller noe om denne krigs vanvidd.

Krigen i Ukraina kan bare holde fram så lenge NATO leverer krigsmateriell og økonomiske midler dit.

Denne situasjonen har sin begrensede varighet. USA har nå bevilget 61 milliarder dollar til krigen. Den politiske situasjon i USA er nå slik at det er usikkert om USA fortsatt vil gi våpen- og pengestøtte til Ukraina.

Selv om mesteparten av pengene kommer USAs krigsindustri til gode, er det en betydelig politisk oppfatning der om at dette er en europeisk krig, som Europa selv må ta seg av – uten amerikansk våpenstøtte og finansiering.

Ut fra denne «analyse» bør USA prioritere militære forberedelser til en eventuell krig med Kina. I tillegg kommer militær materiell – og dollarleveransene – til Israel og Taiwan. Også innenriks er det behov for store investeringer – bl.a. grensegjerdet mot Mexico.

Dette synet på Ukrainakrigen reflekteres først og fremst av president kandidat Donald Trump, og talspersoner for det republikanske parti.

For noen uker tilbake kom Trump ut med en uttalelse om at det under han som president var uaktuelt å støtte europeiske NATO-land- i en eventuell krig mot Russland – dersom de ikke hadde bevilget minst 2% av BNP til militæret.

Nå er det slik med europeiske politikere at de ber og håper at NATO entusiasten Biden vil seire i kommende presidentvalget, men samtidig er det mange som i sitt «stille sinn» tror det blir Trump, som da vil overlate Ukrainastøtten til Europas NATO-land!

I likhet med de fleste europeiske NATO-land har også Norges regjering underlagt sitt militære forsvar under USA/NATO.

På denne bakgrunn var denne uttalelse et alvorlig sjokk for den norske regjering og stortingspolitikerne.

Dette har framskyndet norsk opprusting. På 12 år skal det norske militærbudsjett dobles med en kostnad på 600 milliarder. Men de planlagte investeringer er ikke nødvendigvis for et norsk militært forsvar.

For å sikre rask opprusting skal – i følge «VG» for 6. april – store beløp nyttes til raske innkjøp av militært materiell (hovedsakelig fra USA).

Det skal ifølge forsvarsminister Gram være «mindre særnorske løsninger».

Dette er i samsvar med tidligere vedtak om å godkjenne 12 amerikanske baser – med full amerikansk jurisdiksjon – på norsk jord. De fleste av de ny-innkjøpte f-35 flyene er stilt direkte under NATO-kommando i Brussel.

Som tidligere kjent har Støre regjeringen lovd ca. 100 milliarder i økonomisk bistand og våpen til Ukrainas Zelenskyj-regime. Nå skal dette beløp økes betydelig gjennom et såkalt «spleiselag» ledet av Tyskland.

Samtidig kommer det melding om at Polen har tilbudt USA/NATO å utplassere amerikanske atomvåpen på polsk jord.

Det har ved flere anledninger vært advart mot at krigen i Ukraina kan komme ut av kontroll, og ende med en atomkrig – som definitivt kan gjøre slutt på vår kultur.

Men norske politikere – innbefattet Stortingets «venstrepartier» – heier på krig og våpenleveranser til Ukraina – uten omtanke på de mange drepte og lemlestede – og faren for en krig med atomvåpen – som også vil ramme Norge som lojalt NATO-medlem.

Vedtatte våpenleveranser vil neppe endre krigens maktforhold, men forlenge død og lidelse for ukrainere og russere. Under ledelse av Norges utenriksminister – Bart Eide – er det bare seier over Russland som gjelder. Initiativ for våpenhvile, og fredsforhandlinger er fraværende. Er det dette det norske folk vil?


NTB: Biden: Sender våpen til Ukraina denne uken PUBLISERT KLOKKEN 04:04 Biden lover å sende våpen til Ukraina «denne uken» etter at støttepakke ble vedtatt i Senatet natt til onsdag; melder AFP. – Jeg lover å signere lovvedtaket og tale til det amerikanske folket så snart jeg får vedtaket på mitt skrivebordet i morgen. Vi kan begynne å sende våpen og utstyr til Ukraina denne u ken, sier USAs president Joe Biden etter avstemningen i Senatet. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takket USA for å ha godkjent hjelpepakken til Ukraina. – Jeg takker majoritetsleder Chuck Schumer og den republikanske lederen Mitch McConnell for deres sterke lederskap i å fremme dette forslaget, og alle amerikanske senatorer på begge sider av midtgangen som stemte for, skrev Zelenskyj på sosiale medier få minutter etter at hjelpepakken ble godkjent. Hjelpepakken til Ukraina er på 61 milliarder dollar, som tilsvarer rundt 670 milliarder kroner. (AFP/NRK)

Forrige artikkelKlimalobbyen vil ødelegge dansk landbruk
Neste artikkelNelliker til revolusjonen