Ammoniakkeventyret i Hemnes kan fort bli et mareritt

0
Fortescue Future Industries (FFI) har kasta blikket sitt på jordbruksareal ytst på Mula. Foto: Privat / Hentet fra Motvind Norge

Ein ammoniakkfabrikk på Mula eller på Sundsmarka i Hemnes kan forårsake ei katastrofe dersom det skulle oppstå eit stort utslepp av ammoniakk.

Dette skriver Sveinulf Vågene, som er rådgiver i Motvind Norge.

Kraftsluket i Svelgen

Vi har tidligere tatt opp Kraftsluket i Svelgen der en australsk gigant lover grønne jobber i en kommune med fallende folketall, mens hjørnesteinsbedriften frykter dyr strøm og dystre utsikter. Det australske selskapet er Fortescue Future Industries (FFI) som også vil bygge to ammoniakkfabrikker i Hemnes kommune i Nordland.

Vågene skriver:

Ammoniakken skal lagast av «grønt» hydrogen som blir kombinert med nitrogen. Produksjon av grønt hydrogen er ekstremt kraftkrevjande. Når ein brukar ammoniakk til drivstoff i skip, får ein totalt tilbake berre 17 % av den energien ein brukar for å lage den. Ammoniakk som drivstoff er difor eit kraftsløseri vi knapt har sett maken til. Planen er at store areal med norsk fjellnatur skal ofrast for å produsere vindkraft til dette sløseriet.

Et hasardspill med liv og helse

Vi har pekt på det sinnsvake med dette sløseriet tidligere, men Vågene tar også opp en annen side ved disse ville planene:

Eksplosivt hydrogen

Grønt hydrogen skal produserast ved elektrolyse på ammoniakkfabrikken. Hydrogen har tre gonger så høgt energiinnhold som bensin. Men det er spesielt den høge brennhastigheita (seks gonger metangass) som gjer hydrogen særs eksplosivt og farleg.

Hydrogen er det minste grunnstoffet som finst og lek gjennom dei fleste material. Det er difor svært vanskelig å handtere. Hydrogeneksplosjonen på UNO-X stasjonen i Sandvika i 2019 var resultat av ein lekkasje der 1,5 kg hydrogen eksploderte. Smellet var så sterkt at det blei registrert på jordskjelvstasjonen i Lommedalen.

Alvorlege katastrofescenarier

Ammoniakk er ein giftig gass som spesielt angrip fuktige overflater i kroppen som slimhinner i auge, nase, munn og svelg. Berre 0,5 % ammoniakk i lufta er dødeleg. Ammoniakk blir lagra i flytande form som væske ved nedkjøling eller auka trykk. Tryggingsselskapet SG Safety beskriv korleis gass-skyer kan spreie seg ved ein stor lekkasje: «Væske som fordamper vil […] danne en kald tåke som er tyngre enn luft og legger seg langs bakken. Ved lekkasje kan gass-skyer av ammoniakk spre seg utover områder avhengig av vindforhold».

Både energipolitisk og sikkerhetsmessige vanvidd

Det er ingen saklig grunn til at det plutselig skal bygge ammoniakkfabrikker i Norge for å produsere hydrogen. Dette drives fram av finansgiganter som ser mulighetene til å rane til seg milliardsubsidier på grønn av «det grønne skiftet». Og med EUs nye fornybardirektiv må vi regne med at alle eventuelle hemninger som måtte være igjen blir kastet til side. Med så knappe behandlingsfrister blir konsekvensutredning og hensym til lokaldemokratiet feid til side for å tekkes de hemningsløse profittinteressene.

Finansinstitusjoner eier 54% av aksjene i Fortescue Ltd, så selskapet er attraktivt for de store investorene, skriver Yahoo Finance. På aksjonærlista finner vi både Vanguard, State Street og BlackRock. Same old!

Les: EUs fornybardirektiv krever hurtigspor for ny kraft

Forrige artikkelUSAs støtte til Israel er betingelsesløs
Neste artikkel– Iran vil svare på Israels angrep på konsulatet i Syria
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.