Norge som arktisk frontlinjestat?

0
US Army i Troms under øvelsen Swift Response 2022. / Foto: US Army.

USA åpner 12 militærbaser i Norge for å konfrontere Russland i Arktis.

NATO starter nå sitt krigsspill Nordic Response 2024, en øvelse som vil være den største for alliansen innenfor polarsirkelen på en generasjon. Dette skriver The Barents Observer. Professor Glenn Diesen kommenterer dette på X / Twitter.

Av Glenn Diesen.

– Hovedmålet med USAs baser i Norge er å bestride Russlands nordlige sjørute og de russiske krav på energiressurser i det russiske Arktis.

– USA har ikke ratifisert FNs havrettskonvensjon, og anerkjenner ikke de russiske eller kanadiske arktiske suverenitetskravene. USA anser dette for å være «internasjonalt farvann» hvor de vil utøve «navigasjonsfrihet».

– Norge har en politikk om ikke å tillate utenlandske baser på sin jord, men dette problemet ble løst ved å kalle de amerikanske militærbasene for «omforente områder». Norge overfører suveren kontroll over territorier til det amerikanske militæret som faller inn under USAs juridiske jurisdiksjon, men de kan ikke omtales som militærbaser. Det er som å omtale tortur som «avanserte avhørsteknikker» for å legalisere tortur.

– Under den kalde krigen hadde Norge en politikk om å være en god nabo for russerne og en god alliert for amerikanerne. Balansen betydde at vi var en del av NATO som et avskrekkende virkemiddel, men at vi ikke inviterte utenlandske tropper til nordområdene eller var vertskap for utenlandske militærbaser, da det ville være provoserende for russerne og utløse en reaksjon.

– Denne politikken er borte. I tradisjonen med NATO-inkrementalisme hadde Norge først amerikanske tropper i Norge på rotasjon for å antyde at de ikke var permanent utplassert og dermed ikke bryter vår politikk om ingen utenlandske baser. I 2021 ble Norge og USA enige om noen få militærbaser, men kalte dem «omforente områder» og forsikret oss om at de ikke skulle målrette Russland. Nå vil det være 12+ amerikanske militærbaser og Washington skjuler ikke lenger sine intensjoner.

– Vi skrev en advarsel i norske medier i 2019 om at vi ble omgjort til en amerikansk frontlinjestat i Arktis, et arktisk Ukraina. Dette ble avvist som russiske samtalepunkter da USA tilsynelatende ikke har noen annen interesse i Arktis enn å tilby gratis beskyttelse.

– Norges interesse er å opprettholde fred og stabilitet på den russiske grensen, mens USA søker å destabilisere russiske grenser. RAND, en tenketank knyttet til etterretningsbyråene, skrev en rapport sponset av den amerikanske hæren i 2019 om hvordan destabilisere russiske grenser. Ukraina, Hviterussland, Moldova og Sentral-Asia ble identifisert som nøkkelregioner for å «strekke» Russland og tappe det for ressurser. I en fremtidig oppdatering kan Norge bli lagt til denne listen.

Les RAND Corp: Extending Russia.

– Vesten suspenderte også samarbeidet med Russland i Arktisk råd, en organisasjon for positivt sum og vennlig samarbeid som tidligere var skilt fra geopolitikken. Med Sveriges og Finlands inntreden i NATO er alle arktiske stater foruten Russland NATO-stater. Russland inviterer deretter Kina, India og andre ikke-arktiske makter i øst til å samarbeide i det russiske Arktis. Hvorfor er det ingen debatt om logikken i å suspendere diplomati når det er konflikt?

– Man skulle tror kanskje at det ville bli en heftig debatt om å forlate den balanserte utenrikspolitikken og i stedet bli en frontlinjestat. Men du ville tatt feil. Alle diskusjoner er dummet ned til en fortelling om godt mot ondt. Vi kan trygt sette ut vår utenrikspolitikk og territorium til amerikanerne ettersom de er våre allierte og deres interesser er dermed visstnok identiske med våre, mens russerne er fiender med onde hensikter så det er ingen grunn til å diskutere våre provokasjoner. Å antyde at retningslinjene våre er provoserende og kan undergrave vår egen sikkerhet, blir avfeid som «russisk propaganda».

– I denne NBC-artikkelen om å konfrontere Russland i Arktis, poserer amerikanske soldater i Norge med et HIMARS-system:

U.S. Marines join NATO exercises on freezing Norway tundra, as new battlefield emerges in Arctic


Denne artikkelen ble publisert på engelsk. Vi er ansvarlige for oversettelsen til norsk. – Red.

Forrige artikkelMisbruket av Fridtjof Nansen
Neste artikkelHuitfeldt som ambassadør: Utvidelse av politikernes retrettmuligheter