Gladmelding fra Indre Østfold – et enstemmig kommunestyre sa NEI

0
Sol over vakker natur i Østfold. Skal vi ta det som et symbol på at det lar seg gjøre å stanse vindkapitalens ødeleggelser? Fra Motvinds side på Facebook.

Dette er et eksempel til etterfølgelse.

Av Romy Rohmann.

Motvind Norge skriver på sin Facebook-side dette:

Stor vindkraftsak vunnet – Zephyr slått på hjemmebane!

Det nærmeste intakte skogområdet sør for Oslo ved Spydeberg og Hobøl skal ikke ødelegges av vindindustri.

Et enstemmig kommunestyre i Indre Østfold kommune har vedtatt at de sier nei til planene om 31 gigantiske vindturbiner.

Vi takker lokalpolitikerene i Indre Østfold kommune, grunneierene som har stått på vår side – og alle engasjerte! Dere har gjort et klokt verdivalg.

En spesielt stor del av æren for denne viktige naturseieren tilhører Svein Syversen, styremedlem i Motvind Østfold. Han er MDG-politiker i Indre Østfold, og gjennom stor innsats klarte han å få alle sine politikerkollegaer med på bevare dette flotte naturområdet.

Nederlaget burde ikke komme som en overraskelse på Zephyr. Kommunen har tidligere vedtatt at de ikke ønsker vindindustri i naturen sin. Likevel har selskapet kjørt på med planer, mot en av de største eierkommuner sitt ønske. Vi mener dette er lavmål av Zephyr, som fra før har et svært dårlig omdømme for å presse gjennom Haramsøya-utbyggingen for enhver pris.

Fremdeles står kampen om 3 andre vindkraftprosjekt i Østfold. I Aremark/Halden så er det to områder som er truet, inkludert den villeste naturen i hele Østfold, Ankerfjella. Også i Sarpsborg har Zephyr nylig lansert planer. Vi intensiverer nå kampen for å vinne de sakene, og ser frem til videre samarbeid med innbyggerene og organisasjoner som vil ta vare på naturverdiene sine. Det som er igjen av natur i Østfold må bevares for fremtiden.

Vi skreiv om dette forslaget den 28. januar:

Vindkraftselskapet Zephyr har i det skjulte jobbet mot flere større grunneiere for etablering av vindkraftanlegg i området Hobøl/Spydeberg. Her er det planlagt 31 vindturbiner. Vindturbinene planlegges i et område som består av uberørt skog, myr og sannsynligvis et av de mest uberørte naturområdene i Østfold. Området er rikt på vilt og flora som er under press i flere og flere områder i Norge, kanskje spesielt på det sørøstlige Østlandet som Østfold. Zephyr har jobbet bevisst mot de største grunneierne med lovnad om store pengesummer for å få tillatelse til å bygge ut industrianlegget.

Lokalavisa Smaalenene stiller dette spørsmålet til kommunikasjonssjef Eivind Andrés Fjellstad i Zephyr etter at kommunestyret enstemmig hadde sagt nei:

Kommer nå Zephyr til å droppe alle videre planer om vindmøller i området mellom Spydeberg Varde og Hobøl Varde etter dette vedtaket?

Vi har ikke rukket å drøfte dette vedtaket internt ennå, men vi ønsker oss faktabaserte debatter og det er vanskelig å se for seg det uten en utredning først, sier Zephyr’s kommunikasjonssjef Eivind Andrés Fjellstad i en kommentar.

Kan dette bety at Zephyr mener at kommunestyret ikke har siste ord i denne saken?

Forrige artikkelRobert F. Kennedy med noen sannhetsord om krigen i Ukraina
Neste artikkelKampen om utmarka – vi bygger ut 79 kvadratmeter natur i minuttet