Den nederlandske regjeringas plan for å bli kvitt bøndene

0

Den nederlandske regjeringa har en plan med en prislapp på 25 milliarder euro for å bli kvitt bønder, og det hele er finansiert av skattebetalerne.

Av dr. Joseph Mercola.

Den nederlandske regjeringa hevder at den må nasjonalisere halvparten av storfebøndenes land – et område som tilsvarer omtrent en tredjedel av Holland – for å redusere nitrogen, men eksperter sier at denne planen er fullstendig feil.

Nederlandske storfebønder eier 70 % av Holland, men regjeringa presser på for et tvungent oppkjøp av 50% av jorda deres, og hevder at det er nødvendig for å redusere forurensning.

Eksperter sier at grepet for å kvitte seg med bønder ikke handler om miljøet, men snarere om å ta kontroll over verdifullt land.

Regjeringas datamodeller, som brukes til å støtte planen om å redusere nitrogen ved å kjøpe opp jordbruksland, er basert på en feilaktig antakelse om at nitrogen migrerer fra ett felt til det neste.

Presset for å fjerne bønder fra jorda deres blir drevet av ikke-statlige organisasjoner (NGOer), som primært er finansiert av regjeringa, noe som gjør dem til regjeringas forlengede armer.

Et statlig fond på 25 milliarder dollar, opprettet med skattebetalernes penger, er opprettet for å kjøpe bønders land. Når en bonde selger jordene sine, vil han ha lovforbud mot å etablere en gård noe annet sted i Europa.

Nitrogen 2000 er en viktig 45-minutters dokumentar om den nederlandske bondekampen 2019-2023. Nederlandske storfebønder eier 70% av Holland, men i 2019 begynte regjeringen å presse på for et tvungent oppkjøp av 50% av landet deres, og hevdet at det er nødvendig for å redusere forurensning.

Men for de rundt 60.000 bøndene i Nederland er jordbruk en livsstil som ofte går i arv gjennom generasjoner – en som er nødvendig for å levere mat til befolkninga.

Ifølge ei pressemelding for filmen produserer nederlandske bønder mest mat per hektar i verden og Nederland er verdens nest største eksportør av landbruksprodukter.

Gårder er vevd inn i strukturen til lokalsamfunnene deres, slik at «alle, selv om du bor i byen som i Amsterdam eller i Rotterdam, vil du på en fem-minutters kjøretur se kyr, du vil se jordbruksland … det er så inngrodd i vårt samfunn, i vår livsstil, at bønder er en del av vår kultur. Alle har en i familien som en gang var bonde», sier politisk kommentator Sietske Bergsma.

Men som professor Han Lindeboom, en marinøkolog ved Wageningen University & Research, forklarer i filmen, «Regjeringa har tatt den holdninga at vi har et enormt problem med naturen og at vi på grunn av EUs [EU]-forskrifter bør redde naturen. Og i dag ønsker vi å løse det problemet ved ganske enkelt å eliminere en stor mengde gårder».

Er det virkelig nitrogen som er problemet?

Karbon og nitrogen har blitt erklært miljøfiender av embetsmenn over hele verden, noe som førte til en rekke restriksjoner. FN har uttalt at nitrogen må håndteres for å redde planeten, og nitrogen beskrives som «et av de viktigste forurensningsproblemene menneskeheten står overfor».

Nitrogen finnes ikke bare i gjødsel, men det utgjør også omtrent 70% av lufta og er avgjørende for plantevekst.

«Nitrogenet er bare et problem for noen få planter,» forklarer Lindeboom. «Det er visse planter som ikke liker det, og de forsvinner. Andre planter liker det, og de dukker opp. Så det du gjør er å endre naturen».

«De har erklært at nitrogen er hovedproblemet», fortsetter Lindeboom, rådgiver for NIOZ, Royal Netherlands Institute for Sea Research, i pressemeldingen. «Vel, jeg er en ekspert på nitrogen, og jeg tør å si at det ikke er det».

Ifølge Lindeboom er regjeringas datamodeller, som brukes til å støtte planen om å kjøpe opp jordbruksland, basert på en feilaktig antakelse om at nitrogen migrerer fra ett felt til det neste.

EU er også stedet for det største nettverket av verneområder globalt, et område kjent som Natura 2000, som dekker 18% av EUs land. Bare i Holland er det 162 Natura 2000-områder. I 118 av dem sies det at det lever organismer som ikke liker for mye nitrogen.

«I 2021 ga EUs Natura 2000-nettverk ut et kart over områder i Nederland som nå er beskyttet mot nitrogenutslipp. Enhver nederlandsk bonde som driver gården sin innenfor 5 kilometer fra et Natura 2000-beskyttet område, vil nå måtte begrense nitrogenproduksjonen kraftig, noe som igjen vil begrense produksjonen deres», sier Roman Balmakov som er vert for «Facts Matter».


Denne artikkelen ble publisert av The Defender. Vi har oversatt og publisert et utdrag.

Les mer på steigan.no om bondeopprøret.

Og hvem andre fronter denne kampanjen mot landbruket enn John Kerry?

Franske bønder kjemper den samme kampen.

Og italienske bønder:

Forrige artikkel5-12 åringer deltar i mRNA-vaksineeksperiment ved norske sykehus
Neste artikkelMainstream media i USA sparker ansatte – medieindustrien er i krise