VG på lederplass: – Galskap å endre smittevernloven

0

Forslaget om å gi fremtidige regjeringer blankofullmakt til å stenge ned landet uten godkjenning fra Stortinget, er demokratisk galskap. Dette skriver avisa VG på lederplass 10. desember 2023.

Avisa skriver videre:

Den foreslåtte endringen av smittevernloven er til forveksling lik den midlertidige fullmaktsloven som Solberg-regjeringen fikk vedtatt 24. mars 2020, rett etter corona-nedstengningen av Norge – derav navnet Koronaloven.

Regjeringen ønsket den gang at loven, som ville gi regjeringen fullmakt til å iverksette krisetiltak uten Stortingets godkjennelse, skulle gjelde til 31. desember 2021.

Det sa flertallet av parlamentarikerne i landets nasjonalforsamling nei til. Én måned, med én måneds potensielle forlengelse, fikk være mer enn nok.

De fulgte sin demokratiske ryggmargsrefleks.

Det må de folkevalgte gjøre nå også. Prinsippet er veldig enkelt: I Norge har vi et parlamentarisk styresett. Regjeringen er ansvarlig overfor Stortinget og må ha Stortingets tillit for å kunne styre.

Styresettet er grunnlovsfestet.

Begrepet «galskap» innledningsvis har vi lånt fra jusprofessor Hans Petter Graver. Det var hans karakteristikk av Solbergs krisefullmakter, lagt frem på ekstraordinært statsråd 18. mars 2020.

Fullmakten ga regjeringen myndighet til å sette andre lover til side. Alt fra arbeidsmiljøloven til EØS-avtalen. «Bare fantasien setter grenser», sa Graver i NRKs Dagsnytt 18 samme dag.

Hatten av for VG

Et er et vannskille at landet største avis tar dette stanpunktet og det er et eksempel til etterfølgelse.

I steigan.no valgte vi å ta standpunkt mot «Smittevernstaten» som Hans Petter Graver med rette kalte det, og vi var det fra dag én, og vi har ikke angret. 19. mars 2020 publiserte vi denne artikkelen:

– Erna Solbergs kriselov er demokratisk galskap

Der skrev vi følgende:

Statsminister Erna Solberg har fremmet en ny kriselov angivelig for «å holde samfunnshjulene i gang under koronakrisen» som det heter. Jurister advarer kraftig mot loven. Morten Walløe Tvedt, som er førsteamanuensis i jus ved høgskolen i Molde og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt sier til VG:

«Loven gir helt vide fullmakter til å gjøre hva som helst – det vil si at hvis regjeringen bestemmer seg for for eksempel å internere alle smittede uten legehjelp og låse døren har de hjemmel til det. Jeg sier ikke at regjeringen vil gjøre det, men prinsipielt kan de det.»

Tvedt kaller forslaget «demokratisk galskap».

I lovforslaget, som trolig vil bli ekspressbehandlet av Stortinget, ber Solberg-regjeringen om en rekke fullmakter som vil gjøre det mulig å sette til side vanlige lover og forskrifter for å håndtere koronaepidemien. Dette vil i praksis gi en form for unntakstilstand i Norge, skriver Aftenposten.

Jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen er ekspert på menneskerettigheter og leder av Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling, ICJ-Norge. Han advarer kraftig mot regjeringas lovforslag. Til Dagbladet sier han:

– Det har ikke kommet fram noen steder at man har jobbet med en slik lov. Jeg synes det er veldig merkelig at en så vidtrekkende lov hastebehandles uten offentlig debatt. Det virker veldig lite demokratisk, sier Einarsen til Dagbladet.

– Jeg oppfatter det som en kjerne i demokratiet at det ikke bare er et flertall som skal få viljen sin gjennom på Stortinget, men at det skal være en offentlig debatt og åpenhet om viktige beslutninger, utdyper Einarsen.

Hans Petter Graver, som er professor ved institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo kaller kriseloven for galskap. Dette sa han på Dagsnytt 18 etter at lovforslaget ble kjent.

Året etter kunne vi slå fast at regjeringa hadde brutt mange paragrafer i Grunnloven samt en rekke andre viktige lover. Smittevernstaten hadde feid Rettsstaten til side:

Når det gjelder regjeringa Støres forslag til å gjøre Smittevernstaten permanent har vi blant annet publisert:

Morten Walløe Tvedt: Midlertidige hastetiltak gjøres permanente

Jørgen Heier: Folket må utøve den lovgivende makt over smittevernstaten – og ikke omvendt

Folket må utøve den lovgivende makt over smittevernstaten – og ikke omvendt

At også VG slutter seg til de skarpe kritikerne rekker hilser vi velkommen. Veldig mange samfunnsmessige og helsemessige skader kunne vært unngått om vi hadde hatt ei våken presse i 2020.


Forrige artikkelHvordan sørger Kina for matsikkerhet for 1,4 milliarder mennesker?
Neste artikkelEØS – ikke for vanlige folk