Tyskerne må forberede seg på «tøffe år framover» på grunn av energimangel

0
Finansminister Habeck

Tyskerne bør forberede seg på «tøffe år fremover» på grunn av energiomstillingen, advarer grønn finansminister. «Det grønne skiftet» ødelegger Europas fremste industrinasjon og driver titalls av millioner tyskere ned i fattigdom.

Tyskland står foran flere tøffe år på grunn av en kombinasjon av overgang til såkalte «bærekraftige energikilder» og de økende energikostnadene, advarte Tysklands grønne økonomiminister Robert Habeck.

Forbundsministeren, som lenge har bedt om en radikal endring i energipolitikken, sa at Tyskland står overfor «fem tøffe år framover» og avslørte at landet vil måtte låne for å støtte selskapers energikostnader eller miste industrien.

«Tøffe år med grønn industriell omstilling vil legge en byrde på folk,» sa Habeck, og sa at IMF regner med at den tyske økonomien vil krympe med 0,3 prosent i år.

Det tyske statistikkkontoret advarte i mai om at landet gikk inn i en resesjon, og noen store selskaper tenker allerede på å flytte ut av Tyskland, noe som gir næring til frykten for tap av industriproduksjon.

Habeck sa at situasjonen skyldes høye energipriser, som han sier Tyskland merker spesielt hardt fordi det tidligere ble brukt billig russisk gass. Det Habeck ikke sa var at hans eget parti har vært pådriver for denne politikken som ødelegger Tysklands økonomi. Det er de grønne som har kjempet for å legge ned energiproduksjonen og de er også det mest krigerske partiet når det gjelder krig mot Russland.

Les: Tysklands utenriksminister: «Vi fører krig mot Russland»

Den tyske finansministeren sa at det angivelig ikke var «noen grunn til å frykte situasjonen», men han ville ikke se bort fra fakta om at folks byrder ville øke.

«Vi står overfor en periode med stor transformasjon mellom nå og 2030, da Tyskland går fra en tradisjonell fossil energiavhengig industri til grønn energi som hydrogen,» forklarte den grønne politikeren.

Stop en hal – hydrogen er ingen energikilde!

I det tidligere utdanningssamfunnet Tyskland er det nå mulig å bli finansminister og tro at hydrogen er en energikilde. Hadde Habeck fulgt med i timene for sjette klassetrinn, hadde han visst at hydrogen kan være en energibærer, men er slett ingen energikilde. Hydrogen må produseres og det krever energi.

For å produsere hydrogen, må du bruke energi, mye energi. Brukt i bil, får du tilbake vel en femdel av den energien som gikk med til å framstille hydrogenet.

Å bruke elektristet til å produsere hydrogen for så å bruke hydrogen til framdrift, gir ingen mening, skriver Bossel. Prisen vil bli fire ganger høyere enn om du bruker strømmen direkte fra nettet.

Habeck svarer heller ikke på hvilken energikilde som skal brukes til å produsere dette hydrogenet.

Habeck foreslo at energiintensive selskaper som konkurrerer internasjonalt bør motta offentlige subsidier for sine energikostnader for å møte utfordringene med transformasjonen og for å ha nok penger til å investere.

Dette forslaget støttes imidlertid ikke av verken koalisjonspartneren FDP eller den sosialdemokratiske kansleren Olaf Scholz.

Les også: Tyskland varsler om massiv nedlegging av industri

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelHvorfor har Vesten omfavnet nazistene i Ukraina?
Neste artikkelKina har en havnekapasitet Vesten bare kan drømme om