Brukes psykiatrien for å kneble politisk opposisjon i Norge?

0
Dette er profilbildet til Trond Harald Haaland på Facebook. Bildet er av George R. R. Martin. Foto: Henry Söderlund /Wikimedia. Public domain. CC 4.0

Vi skrev 22. juli 2023 at Stavangermannen Trond Harald Haaland er blitt tvangsinnlagt etter lov om psykisk helsevern. Haaland har vært en aktiv kritiker av norsk helsevesen i forbindelse med lockdownpolitikken og de mer eller mindre obligatoriske vaksinene som er tvunget på oss de siste par årene.

Les: Tvangsinnlagt på grunn av Facebook-innlegg?

Vi er i kontakt med advokat Barbro Paulsen og hun har kontakt med Haalands venner og familie. Sakas karakter gjør at vi er ytterst forsiktige, men de informasjonene vi får fra advokat Paulsen og andre har ikke svekket det førsteinntrykket vi fikk, nemlig at det her kan dreie seg om et tilfelle der politisk aktivisme blir møtt med psykiatrisk behandling.

Haaland har markert seg som en skarp kritiker av vaksineindustrien og koronapolitikken i Norge.

Han er nå tvangsinnlagt i Rogaland.

Ankeinstans for innleggelsen er Statsforvalteren i Rogaland.

Og hvem er Statsforvalter i Rogaland? Jo, ingen ringere enn tidligere helseminister Bent Høie, som jo som kjent var en av de hovedansvarlieg for koronapolitikken, lockdownskandalen, skolestengningene og den massive tvangsartede vaksinekampanjen i Norge.

At han er inhabil i saka, burde være opplagt. Advokat Paulsen har da også krevd, så vidt vi har forstått, at ankebehandlinga flyttets til en annen Statsforvalter.

Vi må ikke glemme idiotiet under sirkus korona

«Dere må ikke klemme» og «kan ikke invitere hjem for å ha det hyggelig». Vi må ikke glemme alt det idiotiske myndigheter og politikere fikk seg til å si under «pandemien» eller at en totalt hjernedød presse lot dem slippe unna med det. Og vi må heller ikke glemme at landets moromenn og -kvinner tydeligvis hadde tatt seg kollektiv ferie. Ikke en gang hoffnarrene turte å si at keiseren faktisk var helt naken.

Her er et klipp fra en ikke så fjern fortid:

Høie om klemming på sykehjem: – Første skritt på vei tilbake til hverdagen

NRK: – Det blir lov å klemme igjen, sier Høie.

Høie står også som en av de viktigste medansvarlige for myndighetenes utallige brudd på Grunnloven og andre lover:

Les: Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Dermed burde det være opplagt at Bent Høie er fullstendig inhabil når det gjelder en anke som går på eventuell misbruk av psykiatri mot koronakrikere.

Reiser store spørsmål

I og med at advokat Barbro Paulsen har hånd om denne saka, er den i de beste hender.

Dermed kan vi begynne å reise de mer generelle spørsmålene som følger av Haaland-saka:

  • Brukes tvangsinnleggelse som virkemiddel mot politisk opposisjonelle i Norge?
  • Brukes psykofarmaka for å dope ned og til slutt ødelegge slike innlagte?
  • Er det andre eksempler på dette?
  • Hva er de sentrale helsemyndighetenes og de politiske organenes ansvar?

Vi har ikke noe fyldestgjørende svar på disse spørsmålene, men dersom det bare skulle være riktig i noen få tilfeller, så er det noen få tilfeller for mye. For i så fall er vi på vei mot et slikt system som man hadde i Sovjetunionen der opposisjon nettopp ble sykeliggjort og kneblet i psykiatriske anstalter.

Mad in Norway

Robert Whitaker er journalist og forfatter av to bøker om psykiatriens historie, Mad in America og Anatomy of an Epidemic, og medforfatter, sammen med Lisa Cosgrove, av Psychiatry Under the Influence. Han er grunnleggeren av madinamerica.com.

Han har skrevet en artikkel om et BBC-program som til en viss grad satte søkelys på medikamentbruken i psykiatrien i Norge: The BBC, Harrow, and a Public Left in the Dark.

Den finnes i norsk versjon her:

BBC, Harrow og en offentlighet i stummende mørke

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelKan Ungarn komme til å forlate EU?
Neste artikkelInnrømmet New York Times nettopp at Covid-dødsfall ble overdrevet?