WHO og EU kunngjør et globalt system for vaksinepass for «framtidige pandemier»

0

Verdens helseorganisasjon og EU kunngjorde 5. juni 2023 sitt samarbeid om globale digitale vaksinepass på en felles pressekonferanse i Genève.

Av Will Jones, Daily Sceptic.

Ifølge pressemeldingen publisert på WHOs nettsted:

I juni 2023 vil WHO ta opp EU-systemet for digital COVID-19-sertifisering for å etablere et globalt system som vil bidra til å lette global mobilitet og beskytte borgere over hele verden mot pågående og fremtidige helsetrusler, inkludert pandemier. Dette er den første byggesteinen i WHO Global Digital Health Certification Network (GDHCN) som vil utvikle et bredt spekter av digitale produkter for å levere bedre helse for alle.

WHOs generaldirektør Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus sa:

WHO bygger på EUs svært vellykkede digitale sertifiseringsnettverk, og har som mål å tilby alle WHOs medlemsland tilgang til et digitalt helseverktøy med åpen kildekode, som er basert på prinsippene om rettferdighet, innovasjon, åpenhet og databeskyttelse og personvern. Nye digitale helseprodukter under utvikling tar sikte på å hjelpe mennesker overalt å motta helsetjenester av høy kvalitet raskt og mer effektivt.

Basert på  EUs globale helsestrategi og WHOs globale strategi for digital helse, følger initiativet 30. november 2022-avtalen mellom EU og WHO for å styrke strategisk samarbeid om globale helsespørsmål.

«Dette styrker ytterligere et robust multilateralt system med WHO som kjerne, drevet av et sterkt EU,» heter det i pressemeldingen.

Thierry Breton, EU-kommissær for indre marked, sa:

Med 80 land og territorier knyttet til EUs digitale COVID-19-sertifikat, har EU satt en global standard. EU-sertifikatet har ikke bare vært et viktig verktøy i vår kamp mot pandemien, men har også lagt til rette for internasjonale reiser og turisme. Jeg er glad for at WHO vil bygge på prinsippene for beskyttelse av personvern og banebrytende teknologi i EU-sertifikatet for å skape et globalt verktøy mot fremtidige pandemier.

Ifølge WHOs pressemelding har «et av nøkkelelementene i EUs arbeid mot COVID-19-pandemien vært digitale COVID-19-sertifikater», og nå vil WHO «la verden dra nytte av en konvergens av digitale sertifikater» .

Ordningen skal utvides til å omfatte alle vaksinasjoner som dekkes av det «gule kortet» internasjonale sertifikat for vaksinasjon eller profylakse.

WHO vil ikke ha tilgang til noen underliggende personopplysninger, som vil fortsette å være myndighetenes eksklusive domene, hevder pressemeldingen.

WHO og EU-kommisjonen vil «arbeide sammen for å oppmuntre til maksimal global anerkjennelse og deltakelse», legger den til.

Vaksinepass er kontroversielle, selv i FN, som WHO er et byrå av. 30. juni 2021, da bevegelsen for Covid-vaksinepass skjøt fart, ga UNESCOs verdenskommisjon for etikk for vitenskap og teknologi og UNESCOs internasjonale bioetikkkomité ut en felles uttalelse som advarte om at «ethvert COVID-19-sertifikat bør innføres og implementeres med stor forsiktighet» og «bør ta hensyn til vitenskapelig usikkerhet angående graden av beskyttelse som spesifikke vaksiner, tidligere infeksjoner og negative COVID-19-testresultater gir». Vaksinepass skal heller «ikke virke mot bærekraftig utvikling».

I lys av disse bekymringene foreslo FN-organene at «et forskningsprogram bør utvikles for å vurdere deres innvirkning på samfunnet og folkehelsen, og risikoen de kan medføre».

Den nye pressemeldingen fra WHO og EU nevner ikke framdriften til dette forskningsprogrammet, eller om det i det hele tatt er etablert. Er det ikke nødvendig å fastslå effektiviteten og kostnad-nytte-profilen til et inngrep før det rulles ut globalt og gjøres permanent?

Gitt hvor lekke Covid-vaksiner er, og hvor kortvarig beskyttelse som tilbys av dem kan være – noen studier viser til og med at vaksinerte lider av høyere infeksjonsrater enn uvaksinerte – er det vanskelig å forestille seg at vaksinepass skulle gi noen reell begrensning av sykdomsoverføring. Men WHO og EU ser ikke ut til å betrakte dette som et relevant spørsmål å stille. Er det fordi de blindt antar at de er fordelaktige, eller fordi de har andre grunner til å ønske å rulle ut denne restriktive teknologien globalt?

Et internettsøk klarte ikke å få frem noen vurdering av de epidemiologiske og samfunnsmessige konsekvensene av Covid-vaksinepass.

Dramatic Figures Link More Covid Jabs With More Covid

The Government Reports That Inadvertently Told the Truth About Vaccine Failure

Covid Infection Risk Increases With Number of Vaccine Doses By Up to 300%, Study Finds


Kommentar: Målet er det digitale diktaturet

Når «vaksinene» ikke reduserer smitten, men snarere øker den og i tillegg er en fare mot liv og helse, gir det naturligvis ingen helsebonus å innføre et digitalt «vaksinepass». Men så er da heller ikke formålet å øke den internasjonale folkehelsen, men å skape et globalt digitalt diktatur der alle bevegelsene til alle mennesker kan spores globalt og der det kan legges til rette for internering og isolat for dem som ikke bøyer seg.

Dette er igjen knyttet til WHOs nye traktat som vil gi WHO globale diktatoriske fullmakter:

WHO-traktaten er knyttet til et globalt digitalt pass og ID-system

På overtid begynner noen å skjønne det forferdelige ved WHOs nye traktat

Forrige artikkelUSAs utenriksdepartement anklager feilaktig Roger Waters for antisemittisme
Neste artikkelSaudi-russisk enighet er hemmeligheten bak OPEC+
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.