Utmark og beite

Hvordan vi kan bruke utmarka på best mulig måte slik at det ikke blir for mye konflikt. Nå er flere kommuner på banen. Av Romy Rohmann. Nå nærmer det seg vår, snøen går og mange bønder har planlagt seterdrift og slipp av dyr på utmarksbeite. Seterdrift og beiting sikrer en god og nødvendig skjøtsel av … Fortsett å lese Utmark og beite